Jak korzystać z systemów IBLCE Online (Polish)

IBLCE’s Online Systems (Polish)

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest internetową, bezpieczną bazą danych dostarczaną przez Clarus/Brightlink.

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE może być wykorzystywany do:

  • Wyszukiwania numeru identyfikacyjnego, statusu certyfikacji i terminu ważności certyfikacji IBCLC
  • Składania wniosku o przystąpienie do egzaminu IBCLC i przeglądania wyników egzaminu
  • Ubiegania się o ponowną certyfikację przez punkty Uznania Ustawicznej Edukacji  (CERP)

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj. Aby się zalogować, należy kliknąć „Login” (Zaloguj się) w lewym górnym rogu strony internetowej IBLCE.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, zalecamy korzystanie z Google Chrome na komputerze, a nie na urządzeniu przenośnym.

System zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest obecnie dostępny w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie go w przyszłości we wszystkich językach IBLCE.

Dostęp do konta

Konsultanci IBCLC, osoby biorące udział w egzaminie IBCLC lub osoby wcześniej zarejestrowane posiadają już konto. Prosimy, aby nie zakładać nowych kont!

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj.

Gdzie znajdę nazwę użytkownika?

Nazwa użytkownika to główny adres e-mail, który zarejestrowano w naszym systemie. Jest to adres e-mail, który podano przy składaniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu IBCLC oraz adres e-mail, na który otrzymywane są wiadomości od IBLCE.

Jeżeli nie masz pewności, jakiego adresu e-mail użyłeś/-aś, lub jeśli wiesz, że adres e-mail zmienił się od ostatniego logowania, skontaktuj się ze swoim regionalnym oddziałem IBLCE.

Jestem konsultantem/-ką IBCLC lub zdałem/-am egzamin IBCLC, ale nigdy nie zalogowałem/-am się na swoje konto. Jak mogę się zalogować?

W przypadku braku wcześniejszego dostępu do konta, należy zresetować hasło przy pierwszej próbie zalogowania się.

Przejdź do internetowego systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Następnie wpisz swój główny adres e-mail i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Na skrzynkę pocztową otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do odzyskania hasła. Może być konieczne skopiowanie linku z wiadomości e-mail dotyczącej odzyskiwania konta i wklejenie go do przeglądarki.

Link prowadzi do strony, gdzie można zresetować hasło wpisując je dwukrotnie, a następnie należy kliknąć „Change Password and Login” (Zmień hasło i zaloguj się).

W przypadku trudności z dostępem do konta prosimy o kontakt z oddziałem IBLCE obsługującym Państwa region.

Odszukiwanie ważnych informacji na temat kwalifikacji IBCLC na Twoim koncie

Moje kwalifikacje

Po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz podstawowe informacje o na temat swoich kwalifikacji IBCLC. Zakładkę „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz w menu po lewej stronie, tak jak pokazano na zdjęciu.

Po przejściu do zakładki „My Credentials” (Moje kwalifikacje) można znaleźć następujące informacje:

„Credential”“Credential #”„Effective Date”„Expiration Date”„Status”„Valid”„Action”
KwalifikacjeNumer KwalifikacjiData wejścia w życieData wygaśnięciaStatusAktualneDziałanie
IBCLCTo jest twój numer IBCLC (poprzednio L-Numer)Data, kiedy po raz pierwszy uzyskałeś certyfikat*    Data wygaśnięcia twoich kwalifikacji IBCLCJeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, status przyjmie wartość „Certified” (Certyfikowany)Jeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, w tym miejscu znajdziesz znak kontrolny w zielonym kolorze 

*W przypadku konsultantów IBCLC, którzy uzyskali kwalifikacje przed 2009 r., datą wejścia w życie będzie 2009 r. Jednakże data wejścia w życie jest prawidłowo odzwierciedlona w innym miejscu naszego systemu oraz podczas weryfikacji kwalifikacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z regionalnym centrum egzaminacyjnym IBLCE.

Sprawdzanie statusu zgłoszenia

Status zgłoszenia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE

Jeśli zgłoszenie nie zostało potwierdzone, na stronie głównej pojawi się powiadomienie z dodatkowymi informacjami. Proszę czekać na wiadomość e-mail od pracowników IBLCE. Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumentacja. 

Jeśli powiadomienie nie jest widoczne po zalogowaniu, status zgłoszenia można sprawdzić klikając na „Apply for an Exam” (Zgłoś się na egzamin) na pasku bocznym (na zdjęciu).

Jeśli status twojego wniosku to „Pending Results” (oczekujące na wyniki) lub „Confirmed” (potwierdzony), nie masz nic więcej do zrobienia w tej chwili; IBLCE wyśle Ci wiadomość e-mail upoważniającą do egzaminu, gdy będziesz w stanie umówić się na wizytę egzaminacyjną.

Dostęp do rachunku można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE.   

Po zalogowaniu się, proszę przejść do „My Purchases” (Moje zakupy). Należy znaleźć płatność, za którą chcemy zobaczyć rachunek i kliknąć „View” (Widok) obok tej płatności. W tym miejscu można również wydrukować kopię tego rachunku.

Przeglądanie wyników egzaminów IBCLC

W jaki sposób mogę sprawdzić moje wyniki egzaminu IBCLC?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Exam Results” (Wyniki egzaminu).

Na stronie „Exam Results” (Wyniki egzaminu) znajdziesz swoje wyniki. Wynik egzaminu może przyjąć wartość:

  • “Result: Pass” (Wynik: Zaliczony)
  • lub “Result: Fail” (Wynik: Niezaliczony).

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak mogę zobaczyć raport z wynikami?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Score Reports” (Raport z wynikami).

Na stronie „Score Reports” (Raport z wynikami) możesz kliknąć na “September 2020 Examination” (Egzamin wrześniowy 2020), aby zobaczyć pełny raport z wynikami.

Aby pomóc Ci w przeglądzie Twojego raportu z wynikami w języku angielskim, zamieściliśmy tutaj pusty przykładowy raport z wynikami w Twoim języku:

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.