Jak korzystać z systemów IBLCE Online (Polish)

IBLCE’s Online Systems (Polish)

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest internetową, bezpieczną bazą danych dostarczaną przez Clarus/Brightlink.

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE może być wykorzystywany do:

  • Wyszukiwania numeru identyfikacyjnego, statusu certyfikacji i terminu ważności certyfikacji IBCLC
  • Składania wniosku o przystąpienie do egzaminu IBCLC i przeglądania wyników egzaminu
  • Ubiegania się o ponowną certyfikację przez punkty Uznania Ustawicznej Edukacji  (CERP)

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj. Aby się zalogować, należy kliknąć „Login” (Zaloguj się) w lewym górnym rogu strony internetowej IBLCE.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, zalecamy korzystanie z Google Chrome na komputerze, a nie na urządzeniu przenośnym.

System zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest obecnie dostępny w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie go w przyszłości we wszystkich językach IBLCE.

Dostęp do konta

Konsultanci IBCLC, osoby biorące udział w egzaminie IBCLC lub osoby wcześniej zarejestrowane posiadają już konto. Prosimy, aby nie zakładać nowych kont!

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj.

Gdzie znajdę nazwę użytkownika?

Nazwa użytkownika to główny adres e-mail, który zarejestrowano w naszym systemie. Jest to adres e-mail, który podano przy składaniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu IBCLC oraz adres e-mail, na który otrzymywane są wiadomości od IBLCE.

Jeżeli nie masz pewności, jakiego adresu e-mail użyłeś/-aś, lub jeśli wiesz, że adres e-mail zmienił się od ostatniego logowania, skontaktuj się ze swoim regionalnym oddziałem IBLCE.

Jestem konsultantem/-ką IBCLC lub zdałem/-am egzamin IBCLC, ale nigdy nie zalogowałem/-am się na swoje konto. Jak mogę się zalogować?

W przypadku braku wcześniejszego dostępu do konta, należy zresetować hasło przy pierwszej próbie zalogowania się.

Przejdź do internetowego systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Następnie wpisz swój główny adres e-mail i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Na skrzynkę pocztową otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do odzyskania hasła. Może być konieczne skopiowanie linku z wiadomości e-mail dotyczącej odzyskiwania konta i wklejenie go do przeglądarki.

Link prowadzi do strony, gdzie można zresetować hasło wpisując je dwukrotnie, a następnie należy kliknąć „Change Password and Login” (Zmień hasło i zaloguj się).

W przypadku trudności z dostępem do konta prosimy o kontakt z oddziałem IBLCE obsługującym Państwa region.

Odszukiwanie ważnych informacji na temat kwalifikacji IBCLC na Twoim koncie

Moje kwalifikacje

Po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz podstawowe informacje o na temat swoich kwalifikacji IBCLC. Zakładkę „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz w menu po lewej stronie, tak jak pokazano na zdjęciu.

Po przejściu do zakładki „My Credentials” (Moje kwalifikacje) można znaleźć następujące informacje:

„Credential”“Credential #”„Effective Date”„Expiration Date”„Status”„Valid”„Action”
KwalifikacjeNumer KwalifikacjiData wejścia w życieData wygaśnięciaStatusAktualneDziałanie
IBCLCTo jest twój numer IBCLC (poprzednio L-Numer)Data, kiedy po raz pierwszy uzyskałeś certyfikat*    Data wygaśnięcia twoich kwalifikacji IBCLCJeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, status przyjmie wartość „Certified” (Certyfikowany)Jeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, w tym miejscu znajdziesz znak kontrolny w zielonym kolorze 

*W przypadku konsultantów IBCLC, którzy uzyskali kwalifikacje przed 2009 r., datą wejścia w życie będzie 2009 r. Jednakże data wejścia w życie jest prawidłowo odzwierciedlona w innym miejscu naszego systemu oraz podczas weryfikacji kwalifikacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z regionalnym centrum egzaminacyjnym IBLCE.

Sprawdzanie statusu zgłoszenia

Status zgłoszenia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE

Jeśli zgłoszenie nie zostało potwierdzone, na stronie głównej pojawi się powiadomienie z dodatkowymi informacjami. Proszę czekać na wiadomość e-mail od pracowników IBLCE. Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumentacja. 

Jeśli powiadomienie nie jest widoczne po zalogowaniu, status zgłoszenia można sprawdzić klikając na „Apply for an Exam” (Zgłoś się na egzamin) na pasku bocznym (na zdjęciu).

Jeśli status twojego wniosku to „Pending Results” (oczekujące na wyniki) lub „Confirmed” (potwierdzony), nie masz nic więcej do zrobienia w tej chwili; IBLCE wyśle Ci wiadomość e-mail upoważniającą do egzaminu, gdy będziesz w stanie umówić się na wizytę egzaminacyjną.

Dostęp do rachunku można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE.   

Po zalogowaniu się, proszę przejść do „My Purchases” (Moje zakupy). Należy znaleźć płatność, za którą chcemy zobaczyć rachunek i kliknąć „View” (Widok) obok tej płatności. W tym miejscu można również wydrukować kopię tego rachunku.

Przeglądanie wyników egzaminów IBCLC

W jaki sposób mogę sprawdzić moje wyniki egzaminu IBCLC?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Exam Results” (Wyniki egzaminu).

Na stronie „Exam Results” (Wyniki egzaminu) znajdziesz swoje wyniki. Wynik egzaminu może przyjąć wartość:

  • “Result: Pass” (Wynik: Zaliczony)
  • lub “Result: Fail” (Wynik: Niezaliczony).

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak mogę zobaczyć raport z wynikami?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Score Reports” (Raport z wynikami).

Na stronie „Score Reports” (Raport z wynikami) możesz kliknąć na “September 2021 Examination” (Egzamin wrześniowy 2021), aby zobaczyć pełny raport z wynikami.

Aby pomóc Ci w przeglądzie Twojego raportu z wynikami w języku angielskim, zamieściliśmy tutaj pusty przykładowy raport z wynikami w Twoim języku:

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Ukończenie Samooceny Kształcenia Ustawicznego IBCLC (Samoocena CE)

Samoocena CE jest obecnie dostępna online dla Konsultantów IBCLC, przystępujących do recertyfikacji w 2023 roku, za pośrednictwem Panelu Samooceny CE. Konsultanci IBCLC, którzy mają przejść recertyfikację w latach 2024 – 2026, uzyskają dostęp do końca marca 2023 r. W przypadku Konsultantów IBCLC konto zostanie utworzone, gdy będą mogli przystąpić do samooceny CE. Dowiedz się więcej na temat recertyfikacji tutaj.

Kontakt dla osób posiadających indywidualne konto, mających problem z uzyskaniem do niego dostępu iblce@iblce.org.

Czy otrzymam upoważnienie do przeprowadzenia Samooceny CE?

Po zarejestrowaniu się w Panelu Samooceny CE kandydat otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Samoocenie CE. Niniejsza wiadomość e-mail nie jest potrzebna do wzięcia udziału w Samoocenie CE. Udział w Samoocenie jest możliwy w dowolnym momencie po rejestracji.

W jaki sposób zalogować się do Panelu Samooceny CE?

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z danymi logowania do Panelu Samooceny CE. Wiadomość e-mail będzie zawierała link do zresetowania hasła, aby uzyskać dostęp do konta.

Po założeniu konta można zalogować się do niego tutaj.

Niniejsza wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który znajduje się we wniosku złożonym do IBLCE.  W przypadku wątpliwości, którego adresu e-mail użyto lub w przypadku zmiany adresu e-mail, należy skontaktować się z regionalnym oddziałem IBLCE.

W jaki sposób przywrócić hasło do Panelu Samooceny CE?

Należy przejść do Panelu Samooceny CE i kliknąć “Forgot your password?”(„Zapomniałeś hasła?”) Następnie należy wprowadzić adres e-mail, który podano we wniosku do IBLCE i kliknąć “Reset” („Resetuj”). Wkrótce powinna zostać wysłana wiadomość e-mail z linkiem do zresetowania hasła.

W jaki sposób przystąpić do Samooceny CE?

Informacje na temat logowania do Panelu Samooceny CE można znaleźć tutaj. (Więcej informacji na temat logowania znajduje się powyżej)

Po zalogowaniu możesz zmienić język strony w prawym górnym rogu, jeśli chcesz.

Kliknij “Assessment” („Ocena”), aby znaleźć samoocenę CE. Jeśli potrzebujesz dostępu do samooceny CE w innym języku, skontaktuj się z regionem IBLCE, który Cię obsługuje.

Prosimy nie przechodzić do kolejnych kroków, dopóki nie będą Państwo gotowi do wypełnienia dwugodzinnego testu Samooceny CE. Do Panelu Samooceny można zalogować się ponownie i kontynuować w dowolnym momencie.

Kliknij “Launch” („Uruchom”), gdy będziesz gotowy.

Samoocena CE została uruchomiona! Czas przeznaczony na zakończenie Samooceny CE wynosi dwie godziny. Należy przeczytać instrukcje i kliknąć “Next” („Dalej”), aby zakończyć proces samooceny.

Jak mogę uzyskać dostęp do mojego Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego?

Do Panelu Samooceny CE można zalogować się tutaj. (Więcej informacji na temat logowania znajduje się powyżej)

Należy kliknąć “Past Exams” („Poprzednie egzaminy”) w górnym menu.

W tym miejscu powinna wyświetlić się zakończona Samoocena CE, wraz z datą ukończenia. Należy kliknąć “Score Report” („Podsumowanie Wyników”), aby zobaczyć Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego.

Aby zachować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, można go wydrukować lub zapisać w formacie PDF.

Z kim mogę się skontaktować, jeśli potrzebuję wsparcia?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługującym Państwa oddziałem IBLCE.