ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1ης Ιουλίου 2020: Η δοκιμαστική εξέταση IBCLC θα είναι διαθέσιμη στα μέσα Ιουλίου

Η δοκιμαστική εξέταση IBCLC θα είναι διαθέσιμη στα μέσα Ιουλίου.

Παρόλο που στο ηλεκτρονικό σεμινάριο του IBLCE το οποίο διεξήχθη τον Μάιο ανακοινώθηκε ότι η δοκιμαστική εξέταση θα ήταν έτοιμη τον Ιούνιο, καθυστερήσαμε λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Σας ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Η δοκιμαστική εξέταση είναι καθαρά προαιρετική.

Μόλις η δοκιμαστική εξέταση θα είναι διαθέσιμη, θα γίνει σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 του ιστοτόπου μας.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19