ενημέρωση από τις 6 Οκτωβρίου 2020: Το IBLCE παρατείνει τις Ενημερωμένες προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Λόγω του αντίκτυπου που συνεχίζει να έχει η πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, το IBLCE θα συνεχίσει να επιτρέπει στους υποψηφίους να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τη λήψη της πιστοποίησης με χρήση της τεχνολογίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ανατρέξτε στη νέα έκδοση των Ενημερωμένων προσωρινών οδηγιών για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο και τον Απρίλιο του 2020 και, στη συνέχεια, επανεκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, για αναλυτικές πληροφορίες.

Σημαντικές πληροφορίες για τους υποψηφίους που συμμετέχουν πρώτη φορά μέσω των οδών αποδοχής 1, 2 και 3 και για τους αντίστοιχους επιβλέποντες/ καθοδηγητές:

Το IBLCE θα συνεχίσει να αξιολογεί και να βελτιώνει την παρούσα πολιτική. Στους επόμενους μήνες, θα παρουσιαστούν και άλλα πορίσματα.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19