Frissítés 2020. október 6-án: Az IBLCE 2021. szeptember 30-ig meghosszabbítja a z IBCLC-k minősítésre való jogosultságára vonatkozó klinikai gyakorlati követelményekkel kapcsolatos Módosított ideiglenes iránymutatást.

A COVID-19 világjárvány folyamatos világméretű hatása miatt az IBLCE 2021. szeptember 30-ig továbbra is lehetővé teszi a minősítésre való jogosultsághoz szükséges klinikai gyakorlati óraszám technika alkalmazásával történő teljesítését.

Kérjük, a részletekért tekintsék át az eredetileg 2020 májusában és áprilisában kiadott, és 2020 októberében újra kiadott Módosított ideiglenes iránymutatás a technika alkalmazásáról az 1., 2. és 3. útvonal szerinti klinikai gyakorlatra vonatkozó előírásának való megfeleléshez című dokumentum új verzióját.

Fontos információk az 1., 2. és 3. útvonallal kapcsolatban, első alkalommal vizsgára jelentkezők és felügyelőik/mentoraik számára:

  • Ahogy korábban is, ez a dokumentum nem módosítja érdemben az IBLCE fennálló klinikai gyakorlati alkalmassági követelményeit, hanem egyszerűen arról ad tájékoztatást, hogy hogyan lehet teljesíteni az IBLCE klinikai alkalmassági követelményeit a technika alkalmazásával.
  • Az IBCLC-k minősítésre vonatkozó jogosultsági követelményeinek teljes megértéséhez kérjük, az Ideiglenes iránymutatást a Vizsgatájékoztató dokumentummal együtt tekintsék át.
  • A technika alkalmazásával nyújtott laktációs tanácsadásnak összhangban kell lennie az IBLCE Egészségügyi távszolgáltatásról szóló szakvéleményével  és Az IBCLC irányadó gyakorlati útmutatóival

Az IBLCE tovább folytatja az útmutató értékelését és finomítását. A következő hónapokban további megállapításokat fogunk tenni.

← Visszatérés a COVID-19 erőforrásközponthoz