Aktualizacja z 6 października 2020 r: IBLCE wydłuża okres obowiązywania Zaktualizowanych tymczasowych wytycznych dotyczących stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dotyczących decyzji certyfikacyjnych IBCLC do 30 września 2021 r.

Ze względu na utrzymujące się ogólnoświatowe skutki pandemii COVID-19, do 30 września 2021 r., IBLCE będzie w dalszym ciągu umożliwiać zgromadzenie godzin praktyki klinicznej kwalifikującej do certyfikacji przy użyciu technologii.

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją Zaktualizowanych tymczasowych wytycznych dotyczących stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3, pierwotnie wydaną w maju i kwietniu 2020 r., a następnie ponownie wydaną w październiku 2020 r., aby uzyskać szczegółowe informacje.

Ważne informacje dla osób przystępujących po raz pierwszy do Ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3 ich mentorów /osób nadzorujących:

  • Podobnie jak w przeszłości, niniejszy dokument nie zmienia w istotny sposób istniejących wymogów IBLCE w zakresie kwalifikacji do praktyki klinicznej, a jedynie dostarcza informacji na temat sposobu, w jaki można spełnić wymogi IBLCE w zakresie kwalifikacji klinicznej poprzez wykorzystanie technologii.
  • Prosimy o zapoznanie się z tymczasowymi wytycznymi, w powiązaniu z Informatorem dla kandydatów dla pełnego zrozumienia wymogów kwalifikacyjnych dla certyfikacji IBCLC.
  • Konsultacje laktacyjne prowadzone z wykorzystaniem technologii powinny być zgodne z Opinią doradczą IBLCE w sprawie usług telemedycznych  oraz Dokumentami dotyczącymi praktyki IBCLC

IBLCE będzie nadal oceniać i udoskonalać tę politykę. Dalsze ustalenia zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach.

← Powrót do Centrum zasobów COVID-19