IBLCEs eksamineringsmuligheder og eksamensdagsmeddelelse (Exam Day Notice – Danish)

Meddelelse fra IBLCE om eksamensmuligheder & om eksamen

Uanset om du er førstegangssøgende eller søger om recertificering som IBCLC’er, har IBLCE udarbejdet nogle politikker, der gør det muligt for dig at træffe de bedste beslutninger for dig og din familie ud fra jeres individuelle situation. 

I IBLCE’s arbejde med at gøre klar til 2020-eksamerne, har vi gjort en række muligheder tilgængelige for både IBCLC’ere og førstegangssøgende, hvor de kan tage eksamen via Live Remote Proctoring, som prøveudbyderen har gjort tilgængeligt på engelsk (læs mere her, hvis du overvejer at tage eksamen på engelsk), tage eksamen på et testcenter, udsætte deres gebyrer til næste år, eller modtage en delvis refusion af eksamensgebyrerne. 

Som nævnt i IBLCE’s Informationswebinar den 28. maj 2020, og som anført i de ofte stillede spørgsmål i IBLCE’s COVID-19 ressourcecenter, har du følgende valgmuligheder:

 

Hvis du vil have klarhed over dine økonomiske valgmuligheder, kan du se nedenstående diagram over alle beslutningspunkter, herunder alle relevante datoer:

Oversigt over økonomiske valgmuligheder til kandidater i tilfælde af tilbagetrækning fra eller aflysning af eksamenen fra marts/april eller eksamen i september 2020.

Hvem Hvad Hvornår 
ALLE kandidater  ​Delvis refusion  
(50 % af de indbetalte gebyrer) 
Indsend anmodningen til IBLCE senest 31. august 2020
FØRSTEGANGS-SØGENDE Udsæt gebyrerne til en eksamen i 2021. Indsend anmodningen sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder* inden din eksamensdato eller inden for 30 dage fra eksamensfristen. 
RECERTIFICERING MED EKSAMEN 
Kandidater 
Udsæt gebyrerne til en eksamen i 2021 og få din certificering forlænget i ét år. Indsend anmodningen sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder* og 15 L-CERP-point inden din eksamensdato eller inden for 30 dage fra eksamensfristen. 
ALLE kandidater Fuld refusion  Indsend anmodningen til IBLCE senest 31. august 2020 sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder*. 

For at anmode om udsættelse til en undersøgelse i 2021 skal du kontakte IBLCE-lokationen, der betjener dig.

*Ekstraordinære omstændigheder inkluderer problemstillinger i forbindelse med COVID-19, som hvis kandidaten og/eller vedkommendes partner/ægtefæller mister sit arbejde, eller hvis kandidaten eller kandidatens pårørende har helbredsproblemer, og/eller hvis der er problemer ved at gå ud i offentligheden på grund af COVID-19.

Gå ind på IBLCE COVID-19-siden på IBLCE’s website, http://www.iblce.org, hvor specifikke oplysninger og opdateringer vil blive lagt op, så snart de bliver tilgængelige. Disse valgmuligheder gælder kun eksamenerne i 2020 på grund af COVID-19.

Du bør også nøje overveje din unikke rejsesituation.

Selv om der er bestemmelser på lokalt niveau, statsniveau og føderalt niveau, som begrænser eksamensafholdelsen i USA, betragtes IBCLC-programmet som værende en essentiel ydelse, og der er derfor flere testcenterlokationer tilgængelige for eksamenen.

IBLCE’s prøveudbyder, Prometric, har en forpligtelse til at overholde regeringens påbud og anbefalinger fra WHO, og er derfor afhængig af retningslinjer fra de lokale myndigheder. Hvis du vil have yderligere oplysninger om politik og praksis for social distancering, kan du læse mere her.

Klik her for at læse Meddelelsen om eksamen.


Opdateret 14. august 2020

← Tilbage til COVID-19 Resource Center