Nederlands

Aanvragen voor het IBCLC-examen van september 2022 zijn nu gesloten.

Aanvragen voor hercertificering door CERP’s, na voltooiing van de CE-zelfbeoordeling, zijn geopend van 19 april – 30 september 2022.


IBLCE 2020 – Informatiecentrum voor COVID-19

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Dutch)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Gedetailleerd overzicht van onderwerpen (Huidige tot en met 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Dutch)

Gedetailleerd overzicht van examen onderwerpen (Met ingang van 2023)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Dutch)

Onderzoek naar de cesuur voor het certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Uitgevoerd voor de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examen april 2017
(2017 April Test Analysis Report – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examens oktober 2017
(2017 October Test Analysis Report – Dutch)

Verslag examenanalyse Internationaal gecertificeerde lactatiekundige (IBCLC®) Examen april 2018
(2018 April Test Analysis Report – Dutch)

International Board of Lactation Consultant Examiners(IBLCE) Strategisch plan 2021-2025
(IBLCE Strategic Plan 2021-2025 — Dutch)

Een internationale praktijkanalyse van de Internationaal gecertificeerde lactatiekundige® (IBCLC)® (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Dutch)

Een internationale praktijkanalyse van de lactatiekundige, een beknopte samenvatting (2015)
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Dutch)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informatiegids voor de kandidaten
(Candidate Information Guide – Dutch)

Handleiding voor hercertificering
(Recertification Guide  – Dutch)

Other Resources

Voorbereiding voor de IBCLC-hercertificering
(Prepare for Recertification – Dutch)

IBLCE CERP Provider Lijst met online programma’s
(IBLCE CERP Provider Online Programs List- Dutch)

VEELGESTELDE VRAGEN
(Frequently Asked Questions – Dutch)

Lijst van erkende beroepen in de gezondheidszorg
(Recognised Health Professions List – Dutch)

Studiegids Gezondheidswetenschappen
(Health Sciences Education Guide – Dutch)

Belangrijke data (2022)
(2022 Key Dates – Dutch)

GIDS VOOR CERP-STUDIEPUNTEN
(Individual CERPs Guide – Dutch)

Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Dutch)

Gids voor stageplannen voor leerweg 3
(Pathway 3 Plan Guide – Dutch)

STAGEPLAN LEERWEG 3 GOEDKEURINGSPAKKET
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Dutch)

Het gebruik van de online systemen van de IBLCE
(IBLCE’s Online Systems – Dutch)

IBCLC-ex-actieve status
(IBCLC Retired Status – Dutch)

Policies & Procedures

Regels voor zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC®-examen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Dutch)

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten
(Recertification by CERPs Extension Policy – Dutch)

Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
(Trademark Use Policy – Dutch)

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Dutch)

Beleid voor vertaling van examens van de IBCLC naar een nieuwe taal
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Dutch)

Forms

Houd er rekening mee dat u een ontvangstbewijs in het Engels ontvangt wanneer we uw aanvraag invoeren in ons online referentiesysteem. Deze e-mail is het ontvangstbewijs voor uw betaling. Het totale bedrag dat op de tweede e-mail wordt betaald, is $ 0.

2022 Initiële aanmelding voor het IBCLC examen
(Initial Examination Application Form – Dutch)

Aanmelding Voor Hercertificering DMV. Examen 2022
(Recert via Examination Form – Dutch)

Als uw certificering in 2021 is verlopen, vult u de onderstaande herstelaanvraag in.
September 2022 Herstelaanvraag
(Reinstatement Form – Dutch)

2022 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(CERP Application Form – Dutch)

Aanvragen gepensioneerde status verlopen 2010-2020
(Retired Status Applications – expired 2010-2020 – Dutch)

Aanvragen gepensioneerde status huidig en verlopen
(Retired Status Applications – Current and Lapsed – Dutch)

Let op: alle beroepsschriften en gerelateerde materialen moeten hier via ShareFile worden ingediend. (Kies ontvanger:  White, A.). Neem voor specifieke informatie contact op met uw regionale vestiging. 

Voor uw bescherming en privacy kan de IBLCE geen materiaal betreffende Ethiek en Discipline of beroepsschriften via e-mail accepteren. Alle documenten betreffende beroepsschriften die via e-mail worden ontvangen, worden verwijderd.

Beroepsformulier: toelating en hercertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Dutch)

Beroepsformulier: examenresultaat
(Examination Outcome Appeals Form – Dutch)

Aanvraagformulier handmatige controle
(Hand Score Request Form – Dutch)

TOESTEMMING VOOR CONTROLE VAN IBCLC-CERTIFICAAT
(Certification Verification Form – Dutch)

Lactatie Specifieke Clinical Practice Calculator
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Dutch)

 

Professional Standards

Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Clinical Competencies – Dutch)

Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Scope of Practice – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

Mei 2020. 

Wij wijzen u erop dat als gevolg van COVID-19 en tot nader order alle klachten op het gebied van ethiek en tucht en documenten die op deze zaken betrekking hebben, naar IBLCELINK moeten worden geüpload via Sharefile op https://iblce.sharefile.com/share/filedrop. (Kies ontvanger: IBLCE Link)

Zend geen klachten met betrekking tot ethiek en tucht per post naar het International Office van de IBLCE in Fairfax, Virginia, aangezien het kantoor vanwege de pandemie gesloten is en post vertraging oploopt.

Dank u,

De medewerkers van de IBLCE

VERTROUWELIJK INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG KLACHTENFORMULIER
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Dutch)

TUCHTPROCEDURE VOOR DE CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG VOOR IBCLC’S VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Dutch)

TEGEN IBCLC’s OPGELEGDE SANCTIES
(Sanctions List – Dutch)

IBLCE-richtlijnen voor documentatie
(Documentation Guidelines – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Dutch)

Advisory Opinions

Advies over het onderwijs voor de kwalificeringvoor en hercertificering van de IBCLC
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification- Dutch)

Advies over tele-gezondheid
(Advisory Opinion on Telehealth- Dutch)

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Advies: Professionalisme in het tijdperk van sociale media
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media – Dutch)

Advies: Beoordeling, diagnose en doorverwijzing
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Dutch)

Interim Guidance

Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten
(IBLCE Interim Guidance – Dutch)

Bylaws

STATUTEN VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN LAKTISCHE CONSULTANT-EKSAMINATOREN
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Dutch)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Algemene voorwaarden voor programma’s van Aanbieders van door de IBLCE® erkende CERP-studiepunten
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Dutch)

IBLCE-formulier voor Openheid van Zaken ten aanzien van Spreker en Belangenconflict
(Speaker Disclosure Form – Dutch)

IBLCE-briefings
(IBLCE Briefings – Dutch)

IBLCE-Press Release
(IBLCE Press Release – Dutch)


PRIVACYVERKLARING
(Website Privacy Notice – Dutch)