Nederlands

IBLCE werkt haar online certificaatbeheersysteem bij. Als gevolg van deze update starten de aanvragen voor het examen van september 2020 en de hercertificering van CERP begin april. Neem bij vragen contact op met uw regio.


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Gedetailleerd overzicht van onderwerpen
(Detailed Content Outline – Dutch)

Onderzoek naar de cesuur voor het certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Uitgevoerd voor de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examen april 2017
(2017 April Test Analysis Report – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examens oktober 2017
(2017 October Test Analysis Report – Dutch)

Verslag examenanalyse Internationaal gecertificeerde lactatiekundige (IBCLC®) Examen april 2018
(2018 April Test Analysis Report – Dutch)

Een internationale praktijkanalyse van de lactatiekundige, een beknopte samenvatting
(International Practice Analysis Executive Summary – Dutch)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

2019 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(2019 Recertification by CERPs Application – Dutch)

Informatiegids voor de kandidaten
(Candidate Information Guide – Dutch)

Handleiding voor hercertificering
(Recertification Guide  – Dutch)

Other Resources

VEELGESTELDE VRAGEN
(Frequently Asked Questions – Dutch)

Lijst van erkende beroepen in de gezondheidszorg
(Recognised Health Professions List – Dutch)

Studiegids Gezondheidswetenschappen
(Health Sciences Education Guide – Dutch)

Belangrijke data (2019 & 2020)
(2019 – 2020 Key Dates – Dutch)

GIDS VOOR CERP-STUDIEPUNTEN
(Individual CERPs Guide – Dutch)

Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Dutch)

Gids voor stageplannen voor leerweg 3
(Pathway 3 Plan Guide – Dutch)

STAGEPLAN LEERWEG 3 GOEDKEURINGSPAKKET
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Dutch)

Policies & Procedures

Regels voor zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC®-examen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Dutch)

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten
(Recertification by CERPs Extension Policy – Dutch)

Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
(Trademark Use Policy – Dutch)

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Dutch)

Beleid voor vertaling van examens van de IBCLC naar een nieuwe taal
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Dutch)

Forms

Beroepsformulier: toelating en hercertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Dutch)

Beroepsformulier: examenresultaat
(Examination Outcome Appeals Form – Dutch)

Aanvraagformulier handmatige controle
(Hand Score Request Form – Dutch)

TOESTEMMING VOOR CONTROLE VAN IBCLC-CERTIFICAAT
(Certification Verification Form – Dutch)

Lactatie Specifieke Clinical Practice Calculator
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Dutch)

Professional Standards

Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Clinical Competencies – Dutch)

Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Scope of Practice – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

VERTROUWELIJK INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG KLACHTENFORMULIER
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Dutch)

TUCHTPROCEDURE VOOR DE CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG VOOR IBCLC’S VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Dutch)

Sanctielijst
(Sanctions List – Dutch)

IBLCE-richtlijnen voor documentatie
(Documentation Guidelines – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Dutch)

Advisory Opinions

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Advies: Professionalisme in het tijdperk van sociale media
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media – Dutch)

Advies: Beoordeling, diagnose en doorverwijzing
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Dutch)

Bylaws

STATUTEN VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN LAKTISCHE CONSULTANT-EKSAMINATOREN
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Dutch)

IBLCE-briefings
(IBLCE Briefings – Dutch)

IBLCE-Press Release
(IBLCE Press Release – Dutch)


PRIVACYVERKLARING
(Website Privacy Notice – Dutch)