Nederlands

Kandidaat informatiegids – Voor personen die willen inschrijven voor het IBLCE examen
(Candidate Information Guide 2018- Dutch)

Initiële aanmelding voor het IBCLC examen 2018
(2018 October Examination Application – Initial Applicant – Dutch)

Gids voor recertificeren d.m.v. CERPs en Examen – Voor personen die recertificeren als International Board Certified Lactation Consultant®
(Recertification Guide 2018 – Dutch)

Aanmelding voor hercertificering d.m.v. examen – IBCLC 2018
(Recertification by Examination – 2018 October – Dutch)

Aanmelding voor hercertificering d.m.v. CERPs – IBCLC 2018
(Recertification by CERPs Application 2018 – Dutch)

Gids voor individuele CERP’s
(Individual CERPs Guide – Dutch)

Gebruikersgids voor Eerste Aanvraag van de IBLCE Kwalificatie
(Credential Manager Guide for Initial Candidates– Dutch)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Examenbeurs Aanvraagformulier
www.milcc.org

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
ontwikkeld en geschreven door de deelnemers aan het project: Promotion of Breastfeeding in Europe (EU Project Contract N. SPC 2002359)
(EU Blueprint – Dutch)

STATUTEN VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN LAKTISCHE CONSULTANT-EKSAMINATOREN
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Dutch)