Nederlands

9
De aanmeldingen voor het IBCLC-examen van maart 2023 zijn nu gesloten.

Aanvragen voor het IBCLC-examen van september 2023 en voor hercertificering door CERP's gaan in mei open.

Untitled design (14)
Heeft u vragen? Neem contact op met het regionale kantoor van IBLCE dat u van dienst is.
October Sliders (5)
Er zijn nieuwe certificerings- en hercertificeringsvereisten in 2021. Lees hier meer!
Slide
Vind het laatste nieuws in het IBLCE COVID-19 resource center.
previous arrow
next arrow

IBLCE 2020 – Informatiecentrum voor COVID-19

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Dutch)

Vanwege de unieke COVID-19 omstandigheden en omdat er steeds weer nieuws is met betrekking tot de IBCLC-certificering, heeft de IBLCE dit Informatiecentrum voor COVID-19 gecreëerd. Aangezien de IBLCE wekelijks een overzicht van updates publiceert, raden wij u aan hier regelmatig terug te komen. 

Informatie over de toepassing

(Applications – Dutch)

De aanmeldingen voor het IBCLC-examen van maart 2023 zijn nu gesloten.

Aanvragen voor het IBCLC-examen van september 2023 (in alle IBLCE-talen) gaan in mei open.


Houd er rekening mee dat u een ontvangstbewijs in het Engels ontvangt wanneer we uw aanvraag invoeren in ons online referentiesysteem. Deze e-mail is het ontvangstbewijs voor uw betaling. Het totale bedrag dat op de tweede e-mail wordt betaald, is $ 0.

2022 Initiële aanmelding voor het IBCLC examen
(Initial Examination Application Form – Dutch)

Aanmelding Voor Hercertificering DMV. Examen 2022
(Recert via Examination Form – Dutch)

Als uw certificering in 2021 is verlopen, vult u de onderstaande herstelaanvraag in.
September 2022 Herstelaanvraag
(Reinstatement Form – Dutch)

2022 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(CERP Application Form – Dutch)


Aanvragen gepensioneerde status
(Retired Status Applications – Dutch)


Als u extra hulp nodig heeft bij het aanvraagproces, raadpleegt u de onderstaande veelgestelde vragen of neemt u contact op met uw regionale kantoor.

Voor gedetailleerde informatie over het initiële certificeringsproces en de vereisten, raadpleegt u de informatiegids voor de kandidaten.

Voor gedetailleerde informatie over het hercertificeringsproces en de vereisten, raadpleegt u de Hercertificeringsgids.

Informatie voor initiële aanvragers

(Information for Initial Candidates – Dutch)

Informatiegids voor de kandidaten
(Candidate Information Guide – Dutch)

Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Dutch)

Lijst van erkende beroepen in de gezondheidszorg
(Recognised Health Professions List – Dutch)

Studiegids Gezondheidswetenschappen
(Health Sciences Education Guide – Dutch)

Gids voor stageplannen voor leerweg 3
(Pathway 3 Plan Guide – Dutch)

Stageplan Leerweg 3 Goedkeuringspakket
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Dutch)

Informatie voor de hercertificering van IBCLC

(Information for Recertifying IBCLCs – Dutch)

Voorbereiding voor de IBCLC-hercertificering
(Prepare for Recertification – Dutch)

Toelichting op de Permanente Educatie (PE) zelfevaluatie
(Understanding the CE Self-Assessment – Dutch)

Handleiding voor hercertificering
(Recertification Guide  – Dutch)

Gids Voor CERP-Studiepunten
(Individual CERPs Guide – Dutch)

IBLCE CERP Provider Lijst met online programma’s
(IBLCE CERP Provider Online Programs List- Dutch)

IBCLC-ex-actieve status
(IBCLC Retired Status – Dutch)

Andere bronnen en interessante onderwerpen

(Other Resources & Topics of Interest – Dutch)

Veelgestelde Vragen
(Frequently Asked Questions – Dutch)

Het gebruik van de online systemen van de IBLCE
(IBLCE’s Online Systems – Dutch)

Belangrijke data (2022-2023)
(2022-2023 Key Dates – Dutch)

Privacyverklaring
(Website Privacy Notice – Dutch)

Statuten Van De Internationale Raad Van Laktische Consultant-Eksaminatoren
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Dutch)

Beleid en procedures

(Policies & Procedures – Dutch)

Regels voor zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC®-examen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Dutch)

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten
(Recertification by CERPs Extension Policy – Dutch)

Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
(Trademark Use Policy – Dutch)

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Dutch)

Beleid voor vertaling van examens van de IBCLC naar een nieuwe taal
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Dutch)

Formulieren

(Forms – Dutch)

Aanvragen voor het IBCLC-examen van maart 2023 (alleen in het Engels) zijn nu geopend!
Deadline voor aanmelding voor het IBCLC-onderzoek van maart 2023: 5 december 2022.

Aanvragen voor het IBCLC-examen van september 2023 (in alle IBLCE-talen) gaan in mei open.


Houd er rekening mee dat u een ontvangstbewijs in het Engels ontvangt wanneer we uw aanvraag invoeren in ons online referentiesysteem. Deze e-mail is het ontvangstbewijs voor uw betaling. Het totale bedrag dat op de tweede e-mail wordt betaald, is $ 0.

2022 Initiële aanmelding voor het IBCLC examen
(Initial Examination Application Form – Dutch)

Aanmelding Voor Hercertificering DMV. Examen 2022
(Recert via Examination Form – Dutch)

Als uw certificering in 2021 is verlopen, vult u de onderstaande herstelaanvraag in.
September 2022 Herstelaanvraag
(Reinstatement Form – Dutch)

2022 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(CERP Application Form – Dutch)


Aanvragen gepensioneerde status
(Retired Status Applications – Dutch)


Let op: alle beroepsschriften en gerelateerde materialen moeten hier via ShareFile worden ingediend. (Kies ontvanger:  White, A.). Neem voor specifieke informatie contact op met uw regionale vestiging

Voor uw bescherming en privacy kan de IBLCE geen materiaal betreffende Ethiek en Discipline of beroepsschriften via e-mail accepteren. Alle documenten betreffende beroepsschriften die via e-mail worden ontvangen, worden verwijderd.

Beroepsformulier: toelating en hercertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Dutch)

Beroepsformulier: examenresultaat
(Examination Outcome Appeals Form – Dutch)

Aanvraagformulier handmatige controle
(Hand Score Request Form – Dutch)

Toestemming Voor Controle Van IBCLC-Certificaat
(Certification Verification Form – Dutch)

Lactatie Specifieke Clinical Practice Calculator
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Dutch)

Professionele standaarden

(Professional Standards – Dutch)

Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Clinical Competencies – Dutch)

Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Scope of Practice – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

Mei 2020. 

Wij wijzen u erop dat als gevolg van COVID-19 en tot nader order alle klachten op het gebied van ethiek en tucht en documenten die op deze zaken betrekking hebben, naar IBLCELINK moeten worden geüpload via Sharefile op https://iblce.sharefile.com/share/filedrop. (Kies ontvanger: IBLCE Link)

Zend geen klachten met betrekking tot ethiek en tucht per post naar het International Office van de IBLCE in Fairfax, Virginia, aangezien het kantoor vanwege de pandemie gesloten is en post vertraging oploopt.

Dank u,

De medewerkers van de IBLCE

Vertrouwelijk Internationale Raad Van Examinatoren Van Lactatiekundigen Code Voor Professioneel Gedrag Klachtenformulier
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Dutch)

Tuchtprocedure Voor De Code Voor Professioneel Gedrag Voor IBCLC’S Van De Internationale Raad Van Examinatoren Van Lactatiekundigen (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Dutch)

Tegen IBCLC’s Opgelegde Sancties
(Sanctions List – Dutch)

IBLCE-richtlijnen voor documentatie
(Documentation Guidelines – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Dutch)

Adviezen en voorlopige richtlijnen

(Advisory Opinions and Provisional Guidance – Dutch)

Adviezen

Advies over het onderwijs voor de kwalificeringvoor en hercertificering van de IBCLC
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification- Dutch)

Advies over tele-gezondheid
(Advisory Opinion on Telehealth- Dutch)

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Advies: Professionalisme in het tijdperk van sociale media
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media – Dutch)

Advies: Beoordeling, diagnose en doorverwijzing
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Dutch)

Tussentijdse begeleiding

Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten
(IBLCE Interim Guidance – Dutch)

Aanbieders van erkenningspunten voor permanente educatie (CERP’s)

(Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers – Dutch)

Algemene voorwaarden voor programma’s van Aanbieders van door de IBLCE® erkende CERP-studiepunten
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Dutch)

IBLCE-formulier voor Openheid van Zaken ten aanzien van Spreker en Belangenconflict
(Speaker Disclosure Form – Dutch)