Nederlands


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Gedetailleerd overzicht van onderwerpen
(Detailed Content Outline – Dutch)

Onderzoek naar de cesuur voor het certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Uitgevoerd voor de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examen april 2017
(2017 April Test Analysis Report – Dutch)

Testanalyseverslag Certificeringsexamen voor internationaal gecertificeerd lactatiekundige® (IBCLC®) Examens oktober 2017
(2017 October Test Analysis Report – Dutch)

Verslag examenanalyse Internationaal gecertificeerde lactatiekundige (IBCLC®) Examen april 2018
(2018 April Test Analysis Report – Dutch)

Een internationale praktijkanalyse van de lactatiekundige, een beknopte samenvatting
(International Practice Analysis Executive Summary – Dutch)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

2019 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(2019 Recertification by CERPs Application – Dutch)

Informatiegids voor de kandidaten
(Candidate Information Guide – Dutch)

Handleiding voor hercertificering
(Recertification Guide  – Dutch)

Other Resources

VEELGESTELDE VRAGEN
(Frequently Asked Questions – Dutch)

Lijst van erkende beroepen in de gezondheidszorg
(Recognised Health Professions List – Dutch)

Studiegids Gezondheidswetenschappen
(Health Sciences Education Guide – Dutch)

Belangrijke data (2019 & 2020)
(2019 – 2020 Key Dates – Dutch)

Gebruikersgids voor Eerste Aanvraag van de IBLCE Kwalificatie
(Credential Manager Guide for Initial Candidates– Dutch)

GIDS VOOR CERP-STUDIEPUNTEN
(Individual CERPs Guide – Dutch)

Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Dutch)

Gids voor stageplannen voor leerweg 3
(Pathway 3 Plan Guide – Dutch)

STAGEPLAN LEERWEG 3 GOEDKEURINGSPAKKET
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Dutch)

Policies & Procedures

Regels voor zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC®-examen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Dutch)

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten
(Recertification by CERPs Extension Policy – Dutch)

Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
(Trademark Use Policy – Dutch)

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Dutch)

Beleid voor vertaling van examens van de IBCLC naar een nieuwe taal
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Dutch)

Forms

Beroepsformulier: toelating en hercertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Dutch)

Beroepsformulier: examenresultaat
(Examination Outcome Appeals Form – Dutch)

Aanvraagformulier handmatige controle
(Hand Score Request Form – Dutch)

TOESTEMMING VOOR CONTROLE VAN IBCLC-CERTIFICAAT
(Certification Verification Form – Dutch)

Lactatie Specifieke Clinical Practice Calculator
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Dutch)

Professional Standards

Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Clinical Competencies – Dutch)

Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Scope of Practice – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

VERTROUWELIJK INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG KLACHTENFORMULIER
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Dutch)

TUCHTPROCEDURE VOOR DE CODE VOOR PROFESSIONEEL GEDRAG VOOR IBCLC’S VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN EXAMINATOREN VAN LACTATIEKUNDIGEN (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Dutch)

Sanctielijst
(Sanctions List – Dutch)

IBLCE-richtlijnen voor documentatie
(Documentation Guidelines – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Dutch)

Advisory Opinions

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Advies: Professionalisme in het tijdperk van sociale media
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media – Dutch)

Advies: Beoordeling, diagnose en doorverwijzing
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Dutch)

Bylaws

STATUTEN VAN DE INTERNATIONALE RAAD VAN LAKTISCHE CONSULTANT-EKSAMINATOREN
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Dutch)

IBLCE-briefings
(IBLCE Briefings – Dutch)

IBLCE-Press Release
(IBLCE Press Release – Dutch)


PRIVACYVERKLARING
(Website Privacy Notice – Dutch)