Dansk

Ansøgninger om at deltage i september 2022 IBCLC-eksamen er nu lukket.

Ansøgninger om gencertificering af CERP’er, efter gennemførelsen af CE-selvvurderingen, vil være åbne fra 19. april – 30. september 2022.


IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Danish)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljeret gennemgang af indholdet (Aktuel til og med 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Danish)

Detaljeret gennemgang af indholdet (Ikrafttrædende 2023)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Danish)

Studie af Beståelsesgrænsen for International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificeret Eksamene Udarbejdet til Internationalt Certificerede Ammekonsulenter® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 April Test Analysis Report – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 October Test Analysis Report – Danish)

Testanalyserapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) April 2018 Administrationer
(2018 April Test Analysis Report – Danish)

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) Strategisk plan 2021- 2025
(IBLCE Strategic Plan 2021- 2025 — Danish)

En international praksisanalyse af International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC)® – Resumé (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

En international praksisanalyse af det overordnede sammendrag for laktationskonsulenter (2015)
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informationsvejledning til kandidater
(Candidate Information Guide – Danish)

Vejledning i recertificering
(Recertification Guide – Danish)

Other Resources

Forberedelse til IBCLC-recertificering
(Prepare for Recertification – Danish)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
(Frequently Asked Questions – Danish)

Fremtidige nøgledatoer (2022)
(Key Dates 2022 – Danish)

Sundhedsvidenskabelig uddannelsesvejledning
(Health Sciences Education Guide – Danish)

Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner
(Recognised Health Professions – Danish)

Anerkendte ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisationer
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Danish)

Vejledning til Pathway 3-plan
(Pathway 3 Plan Guide – Danish)

PATHWAY 3-PLAN VERIFICERINGSPAKKE
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Danish)

Vejledning til optjening af CERP-point
(Individual CERPs Guide – Danish)

Sådan bruger du IBLCE’s onlinesystem
(IBLCE’s Online Systems – Danish)

Status som afgået IBCLC’er
(IBCLC Retired Status – Danish)

Policies & Procedures

Hvis du framelder dig eller aflyser en IBCLC®-eksamen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Danish)

IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for forlængelse
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Danish)

Politik vedr. brug af IBCLC’s varemærke
(Trademark Use Policy – Danish)

IBLCE® Procedurer for amning under eksamen
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Danish)

Oversættelse af IBCLC-undersøgelsen til en ny sprogpolitik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Danish)

Forms

Bemærk, at du vil modtage en kvittering på engelsk, når vi indtaster din ansøgning i vores online legitimationsstyringssystem. Denne e-mail er kvitteringen for din betaling. Det samlede beløb, der betales i den anden e-mail, er USD 0.

2022 EKSAMENSANSØGNING
(Initial Examination Application Form – Danish)

2022 Ansøgning om Recertificering ved Eksamen
(Recert via Examination Form – Danish)

Hvis din certificering udløb i 2021, skal du udfylde Genansættelsesansøgning nedenfor.
September 2022 Genansættelsesansøgning
(Reinstatement Form – Danish)

2022 Ansøgning om Recertificering med CERPs
(CERP Application Form – Danish)

Ansøgninger om pensioneret status- udløb 2010-2020
(Retired Status Applications – expired 2010-2020 – Danish)

Ansøgninger om pensioneret status – Nuværende
(Retired Status Applications – Current and Lapsed – Danish)

Bemærk, at alle klager og tilhørende materiale skal indsendes via ShareFile her (vælg modtager: White, A.). Kontakt din lokale afdeling, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Med henblik på beskyttelse af dine oplysninger kan IBLCE ikke modtage materiale vedrørende etiske og disciplinære spørgsmål eller klager via e-mail. Alt materiale vedrørende klager, som modtages via e-mail, vil blive slettet.

Ankeformular: egnethed og recertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Danish)

Ankeformular – eksamensresultater
(Examination Outcome Appeals Form – Danish)

Formular til anmodning om manuel pointbedømmelse
(Hand Score Request Form – Danish)

IBCLC CERTIFICERING VERIFIERINGS GODKENDELSE
(Certification Verification Form – Danish)

 Laktationsspecifik klinisk praksisregnemaskine
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Danish)

Professional Standards

Kliniske kompetencer ved praksis som IBCLC’er
(Clinical Competencies – Danish)

Praksisomfang for certificerede IBCLC
(Scope of Practice – Danish)

Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Danish)

Maj 2020:   

Bemærk, at alle etik- og disciplinærklager samt sagsrelaterede materialer indtil videre skal uploades til IBLCELINK via Sharefile https://iblce.sharefile.com/filedrop på grund af COVID-19. (Vælg modtager: IBLCE Link)

Send venligst ikke etik- og disciplinærklager til IBLCE’s internationale kontor i Fairfax, Virginia, USA, da kontoret er lukket på grund af pandemien og postgangen er forsinket.

På forhånd tak,
Personalet i IBLCE

INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS KODEKS FOR PROFESSIONEL ADFÆRD KLAGEFORMULAR
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Danish)

DISCIPLINÆRE PROCEDURER FOR DEN PROFESSIONELLE ADFÆRDSKODEKS FOR IBCLCS DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(Disciplinary Procedures – Danish)

Sanktioner mod IBCLC’ere
(Sanctions List – Danish)

IBLCEs retningslinjer for dokumentation
(Documentation Guidelines – Danish)

Beskyttelse, fremme og støtte af amning i Europa: en handleplan
Udviklet og formuleret af deltagere i projektet: Fremme af Amning i Europa(EU Projekt kontrakt N. SPC 2002359)
(Blueprint for Breastfeeding in Europe – Danish)

Advisory Opinions

Vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLC-egnethed og recertificering
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Danish)

Rådgivende udtalelse om telesundhed
(Advisory Opinion on Telehealth – Danish)

RÅDGIVENDE UDTALELSE – FRENULOTOMI
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Danish)

Vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers tidsalder
(Advisory Opinion on Professionalism in the Social Media Age – Danish)

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis & Referral – Danish)

Interim Guidance

Opdateret foreløbig vejledning til stien 1, 2 og 3-krav til klinisk praksis
(IBLCE Interim Guidance – Danish)

Bylaws

VEDTÆGTER FOR DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Danish)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Vilkår og betingelser gældende for organisationer, som tilbyder optjening af IBLCE® CERP-point
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Danish)

IBLCE’s erklæring vedr. undervisers habilitet og interessekonflikter
(Speaker Disclosure Form – Danish)

IBLCE Briefings
(IBLCE Briefings – Danish)

IBLCE Press Release
(IBLCE Press Release – Danish)


PRIVATLIVSERKLÆRING
(Website Privacy Notice – Danish)