Dansk

2018 oktober eksamen resultater blev sendt fra IBLCE regionale steder senest 18 december 2018. Vær opmærksom på, at postforsendelser kan variere verden over. Den trykte scoringsrapport betragtes som det officielle eksamensresultat.


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljeret gennemgang af indholdet
(Detailed Content Outline – Danish)

Studie af Beståelsesgrænsen for International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificeret Eksamene Udarbejdet til Internationalt Certificerede Ammekonsulenter® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 April Test Analysis Report – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 October Test Analysis Report – Danish)

Testanalyserapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) April 2018 Administrationer
(2018 April Test Analysis Report – Danish)

En international praksisanalyse af det overordnede sammendrag for laktationskonsulenter
(International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informationsvejledning til kandidater
(Candidate Information Guide – Danish)

Vejledning i recertificering
(Recertification Guide – Danish)

Other Resources

Fremtidige nøgledatoer (2018 & 2019)
(Key Dates 2018/209 – Danish)

Sundhedsvidenskabelig uddannelsesvejledning
(Health Sciences Education Guide – Danish)

Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner
(Recognised Health Professions – Danish)

Anerkendte ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisationer
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Danish)

Vejledning til Pathway 3-plan
(Pathway 3 Plan Guide – Danish)

PATHWAY 3-PLAN VERIFICERINGSPAKKE
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Danish)

IBLCE Eksamensmanual for førstegangsansøgere
(Credential Manager Guide for Initial Candidates – Danish)

Guide til individuel CERPs ansøgning
(Individual CERPs Guide – Danish)

Policies & Procedures

Hvis du framelder dig eller aflyser en IBCLC®-eksamen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Danish)

IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for forlængelse
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Danish)

Politik vedr. brug af IBCLC’s varemærke
(Trademark Use Policy – Danish)

IBLCE® Procedurer for amning under eksamen
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Danish)

Oversættelse af IBCLC-undersøgelsen til en ny sprogpolitik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Danish)

Forms

Ankeformular: egnethed og recertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Danish)

Ankeformular – eksamensresultater
(Examination Outcome Appeals Form – Danish)

Formular til anmodning om manuel pointbedømmelse
(Hand Score Request Form – Danish)

IBCLC CERTIFICERING VERIFIERINGS GODKENDELSE
(Certification Verification Form – Danish)

Professional Standards

Kliniske kompetencer ved praksis hos IBCLC’er
(Clinical Competencies – Danish)

Praksisomfang for certificerede hos IBCLC
(Scope of Practice – Danish)

Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Danish)

INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS KODEKS FOR PROFESSIONEL ADFÆRD KLAGEFORMULAR
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Danish)

DISCIPLINÆRE PROCEDURER FOR DEN PROFESSIONELLE ADFÆRDSKODEKS FOR IBCLCS DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(Disciplinary Procedures – Danish)

Sanktioner mod IBCLC’er
(Sanctions List – Danish)

IBLCEs retningslinjer for dokumentation
(Documentation Guidelines – Danish)

Beskyttelse, fremme og støtte af amning i Europa: en handleplan
Udviklet og formuleret af deltagere i projektet: Fremme af Amning i Europa(EU Projekt kontrakt N. SPC 2002359)
(Blueprint for Breastfeeding in Europe – Danish)

Advisory Opinions

RÅDGIVENDE UDTALELSE – FRENULOTOMI
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Danish)

Vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers tidsalder
(Advisory Opinion on Professionalism in the Social Media Age – Danish)

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis & Referral – Danish)

Bylaws

VEDTÆGTER FOR DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Danish)


PRIVATLIVSERKLÆRING
(Website Privacy Notice – Danish)