Dansk

Ansøgninger om at deltage i september 2022 IBCLC-eksamen er nu lukket.

Ansøgninger om gencertificering af CERP’er, efter gennemførelsen af CE-selvvurderingen, vil være åbne fra 19. april – 30. september 2022.


IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Danish)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljeret gennemgang af indholdet (Aktuel til og med 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Danish)

Detaljeret gennemgang af indholdet (Ikrafttrædende 2023)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Danish)

Studie af Beståelsesgrænsen for International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificeret Eksamene Udarbejdet til Internationalt Certificerede Ammekonsulenter® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 April Test Analysis Report – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 October Test Analysis Report – Danish)

Testanalyserapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) April 2018 Administrationer
(2018 April Test Analysis Report – Danish)

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) Strategisk plan 2021- 2025
(IBLCE Strategic Plan 2021- 2025 — Danish)

En international praksisanalyse af International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC)® – Resumé (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

En international praksisanalyse af det overordnede sammendrag for laktationskonsulenter (2015)
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informationsvejledning til kandidater
(Candidate Information Guide – Danish)

Vejledning i recertificering
(Recertification Guide – Danish)

Other Resources

Forberedelse til IBCLC-recertificering
(Prepare for Recertification – Danish)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
(Frequently Asked Questions – Danish)

Fremtidige nøgledatoer (2022)
(Key Dates 2022 – Danish)

Sundhedsvidenskabelig uddannelsesvejledning
(Health Sciences Education Guide – Danish)

Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner
(Recognised Health Professions – Danish)

Anerkendte ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisationer
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Danish)

Vejledning til Pathway 3-plan
(Pathway 3 Plan Guide – Danish)

PATHWAY 3-PLAN VERIFICERINGSPAKKE
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Danish)

Vejledning til optjening af CERP-point
(Individual CERPs Guide – Danish)

Sådan bruger du IBLCE’s onlinesystem
(IBLCE’s Online Systems – Danish)

Status som afgået IBCLC’er
(IBCLC Retired Status – Danish)

Policies & Procedures

Hvis du framelder dig eller aflyser en IBCLC®-eksamen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Danish)

IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for forlængelse
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Danish)

Politik vedr. brug af IBCLC’s varemærke
(Trademark Use Policy – Danish)

IBLCE® Procedurer for amning under eksamen
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Danish)

Oversættelse af IBCLC-undersøgelsen til en ny sprogpolitik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Danish)

Forms

Bemærk, at du vil modtage en kvittering på engelsk, når vi indtaster din ansøgning i vores online legitimationsstyringssystem. Denne e-mail er kvitteringen for din betaling. Det samlede beløb, der betales i den anden e-mail, er USD 0.

2022 EKSAMENSANSØGNING
(Initial Examination Application Form – Danish)

2022 Ansøgning om Recertificering ved Eksamen
(Recert via Examination Form – Danish)

Hvis din certificering udløb i 2021, skal du udfylde Genansættelsesansøgning nedenfor.
September 2022 Genansættelsesansøgning
(Reinstatement Form – Danish)

2022 Ansøgning om Recertificering med CERPs
(CERP Application Form – Danish)

Ansøgninger om pensioneret status- udløb 2010-2020
(Retired Status Applications – expired 2010-2020 – Danish)

Ansøgninger om pensioneret status – Nuværende
(Retired Status Applications – Current and Lapsed – Danish)

Bemærk, at alle etik- og disciplinærklager samt sagsrelaterede materialer indtil videre skal uploades til klageudvalget via Sharefile på grund af COVID-19. (Vælg modtager: White, A.)

Send venligst ikke etik- og disciplinærklager til IBLCE’s internationale kontor i Fairfax, Virginia, USA, da kontoret er lukket på grund af pandemien og postgangen er forsinket.

På forhånd tak,
Personalet i IBLCE

Ankeformular: egnethed og recertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Danish)

Ankeformular – eksamensresultater
(Examination Outcome Appeals Form – Danish)

Formular til anmodning om manuel pointbedømmelse
(Hand Score Request Form – Danish)

IBCLC CERTIFICERING VERIFIERINGS GODKENDELSE
(Certification Verification Form – Danish)

 Laktationsspecifik klinisk praksisregnemaskine
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Danish)

Professional Standards

Kliniske kompetencer ved praksis som IBCLC’er
(Clinical Competencies – Danish)

Praksisomfang for certificerede IBCLC
(Scope of Practice – Danish)

Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Danish)

Maj 2020:   

Bemærk, at alle etik- og disciplinærklager samt sagsrelaterede materialer indtil videre skal uploades til IBLCELINK via Sharefile https://iblce.sharefile.com/filedrop på grund af COVID-19. (Vælg modtager: IBLCE Link)

Send venligst ikke etik- og disciplinærklager til IBLCE’s internationale kontor i Fairfax, Virginia, USA, da kontoret er lukket på grund af pandemien og postgangen er forsinket.

På forhånd tak,
Personalet i IBLCE

INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS KODEKS FOR PROFESSIONEL ADFÆRD KLAGEFORMULAR
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Danish)

DISCIPLINÆRE PROCEDURER FOR DEN PROFESSIONELLE ADFÆRDSKODEKS FOR IBCLCS DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(Disciplinary Procedures – Danish)

Sanktioner mod IBCLC’ere
(Sanctions List – Danish)

IBLCEs retningslinjer for dokumentation
(Documentation Guidelines – Danish)

Beskyttelse, fremme og støtte af amning i Europa: en handleplan
Udviklet og formuleret af deltagere i projektet: Fremme af Amning i Europa(EU Projekt kontrakt N. SPC 2002359)
(Blueprint for Breastfeeding in Europe – Danish)

Advisory Opinions

Vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLC-egnethed og recertificering
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Danish)

Rådgivende udtalelse om telesundhed
(Advisory Opinion on Telehealth – Danish)

RÅDGIVENDE UDTALELSE – FRENULOTOMI
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Danish)

Vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers tidsalder
(Advisory Opinion on Professionalism in the Social Media Age – Danish)

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis & Referral – Danish)

Interim Guidance

Opdateret foreløbig vejledning til stien 1, 2 og 3-krav til klinisk praksis
(IBLCE Interim Guidance – Danish)

Bylaws

VEDTÆGTER FOR DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Danish)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Vilkår og betingelser gældende for organisationer, som tilbyder optjening af IBLCE® CERP-point
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Danish)

IBLCE’s erklæring vedr. undervisers habilitet og interessekonflikter
(Speaker Disclosure Form – Danish)

IBLCE Briefings
(IBLCE Briefings – Danish)

IBLCE Press Release
(IBLCE Press Release – Danish)


PRIVATLIVSERKLÆRING
(Website Privacy Notice – Danish)