Dansk

IBLCE opdaterer sit online certifikatstyringssystem. Som et resultat af denne opdatering begynder applikationer til september 2020-eksamen og CERP-recertificering i begyndelsen af april. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit område.


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljeret gennemgang af indholdet
(Detailed Content Outline – Danish)

Studie af Beståelsesgrænsen for International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificeret Eksamene Udarbejdet til Internationalt Certificerede Ammekonsulenter® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 April Test Analysis Report – Danish)

Test Analyse Rapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) Certificerings Eksamen 2017 April Administrationer
(2017 October Test Analysis Report – Danish)

Testanalyserapport International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) April 2018 Administrationer
(2018 April Test Analysis Report – Danish)

En international praksisanalyse af det overordnede sammendrag for laktationskonsulenter
(International Practice Analysis Executive Summary – Danish)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

2019 Ansøgning om Recertificering med CERPs
(2019 Recertification by CERPs Application – Danish)

Informationsvejledning til kandidater
(Candidate Information Guide – Danish)

Vejledning i recertificering
(Recertification Guide – Danish)

Other Resources

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
(Frequently Asked Questions – Danish)

Fremtidige nøgledatoer (2019 & 2020)
(Key Dates 2019/2020 – Danish)

Sundhedsvidenskabelig uddannelsesvejledning
(Health Sciences Education Guide – Danish)

Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner
(Recognised Health Professions – Danish)

Anerkendte ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisationer
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Danish)

Vejledning til Pathway 3-plan
(Pathway 3 Plan Guide – Danish)

PATHWAY 3-PLAN VERIFICERINGSPAKKE
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Danish)

Guide til individuel CERPs ansøgning
(Individual CERPs Guide – Danish)

Policies & Procedures

Hvis du framelder dig eller aflyser en IBCLC®-eksamen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Danish)

IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for forlængelse
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Danish)

Politik vedr. brug af IBCLC’s varemærke
(Trademark Use Policy – Danish)

IBLCE® Procedurer for amning under eksamen
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Danish)

Oversættelse af IBCLC-undersøgelsen til en ny sprogpolitik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Danish)

Forms

Ankeformular: egnethed og recertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Danish)

Ankeformular – eksamensresultater
(Examination Outcome Appeals Form – Danish)

Formular til anmodning om manuel pointbedømmelse
(Hand Score Request Form – Danish)

IBCLC CERTIFICERING VERIFIERINGS GODKENDELSE
(Certification Verification Form – Danish)

 Laktationsspecifik klinisk praksisregnemaskine
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Danish)

Professional Standards

Kliniske kompetencer ved praksis hos IBCLC’er
(Clinical Competencies – Danish)

Praksisomfang for certificerede hos IBCLC
(Scope of Practice – Danish)

Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Danish)

INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS KODEKS FOR PROFESSIONEL ADFÆRD KLAGEFORMULAR
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Danish)

DISCIPLINÆRE PROCEDURER FOR DEN PROFESSIONELLE ADFÆRDSKODEKS FOR IBCLCS DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(Disciplinary Procedures – Danish)

Sanktioner mod IBCLC’er
(Sanctions List – Danish)

IBLCEs retningslinjer for dokumentation
(Documentation Guidelines – Danish)

Beskyttelse, fremme og støtte af amning i Europa: en handleplan
Udviklet og formuleret af deltagere i projektet: Fremme af Amning i Europa(EU Projekt kontrakt N. SPC 2002359)
(Blueprint for Breastfeeding in Europe – Danish)

Advisory Opinions

RÅDGIVENDE UDTALELSE – FRENULOTOMI
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Danish)

Vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers tidsalder
(Advisory Opinion on Professionalism in the Social Media Age – Danish)

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis & Referral – Danish)

Bylaws

VEDTÆGTER FOR DET INTERNATIONALE PANEL BESTÅENDE AF EKSAMINATORER FOR MÆLKEPRODUKTIONSKONSULENTER
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Danish)

IBLCE Briefings
(IBLCE Briefings – Danish)

IBLCE Press Release
(IBLCE Press Release – Danish)


PRIVATLIVSERKLÆRING
(Website Privacy Notice – Danish)