Slovenščina

Informacije za candidate – za osebe, ki se bodo prijavile na izpit IBLCE
(Candidate Information Guide 2017 – Slovenian)

Priročnik za ponovno pridobitev naziva Za posameznike, ki ponovno potrjujejo naziv IBCLC svetovalca®
(Recertification Guide 2017 – Slovenian)

Vodnik za kandidate po sistemu IBLCE Credential Manager
(Credential Manager Guide – Slovenian)

Priročnik za individualne CERP točke
(Individual CERPs Guide – Slovenian)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Prijava za finančno pomoč
www.milcc.org

Kodeks profesionalnega ravnanja Mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Slovenian)

PRIPOROČILO – FRENULOTOMIJA
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Slovenian)

STATUT MEDNARODNE IZPITNE KOMISIJE ZA SVETOVALCE ZA LAKTACIJO
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Slovenian)