ελληνικά

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην εξέταση IBCLC Σεπτεμβρίου 2022 έχουν πλέον κλείσει.

Οι αιτήσεις για επαναπιστοποίηση από τα CERP, μετά την ολοκλήρωση της Αυτοαξιολόγησης CE, θα είναι ανοιχτές από τις 19 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.


Κέντρο αναφοράς 2020 του IBLCE για την COVID-19

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Greek)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων (Τρέχουσα έως το 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Greek)

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων (Ισχύει 2023)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Greek)

Μελέτη κατώτατης απαιτούμενης βαθμολογίας στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Διεξήχθη για το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας® (IBLCE®) Ιούνιος 2016
(2016 Passing Point Study – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2017
(2017 April Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Οκτωβρίου 2017
(2017 October Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2018
(2018 April Test Analysis Report – Greek)

Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας (IBLCE) Στρατηγικό σχέδιο 2021-2025
(IBLCE Strategic Plan 2021 – 2025 — Greek)

Ανάλυση Διεθνών Πρακτικών του πιστοποιημένου συμβούλου γαλουχίας (IBCLC®) – Συνοπτική παρουσίαση (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Greek)

Συνοπτική Έκθεση της Διεθνούς Ανάλυσης Επαγγελματικής Πρακτικής Συμβούλου Γαλουχίας (2015)
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Greek)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων
(Candidate Information Guide – Greek)

Οδηγός επαναπιστοποίησης
(Recertification Guide – Greek)

Other Resources

Προετοιμασία για την επαναπιστοποίηση ως IBCLC
(Prepare for Recertification – Greek)

Επισκόπηση της Αυτοαξιολόγησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ)
(Understanding the CE Self-Assessment – Greek)

Λίστα διαδικτυακών προγραμμάτων IBLCE CERP Provider
(IBLCE CERP Provider Online Programs List- Greek)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(Frequently Asked Questions- Greek)

Σημαντικές ημερομηνίες (2022-2023)
(Key Dates 2022-2023 – Greek)

Κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων υγείας
(Recognised Health Professions – Greek)

Οδηγός Εκπαίδευσης σε Επιστήμες Υγείας
(Health Sciences Education Guide – Greek)

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμβούλων υποστήριξης θηλασμού
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Greek)

Οδηγός σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό
(Pathway 3 Plan Guide – Greek)

ΔΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ 3ης ΟΔΟΥ
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Greek)

ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ «CERP»
(Individual CERPs Guide – Greek)

Χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων του IBLCE
(IBLCE’s Online Systems – Greek)

Κατάσταση «Πρώην IBCLC»
(IBCLC Retired Status – Greek)

Policies & Procedures

Πολιτική για ακύρωση/αποχώρηση από τις εξετάσεις IBCLC®
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Greek)

Πολιτική του IBLCE® για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP»
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Greek)

Πολιτική χρήσης του εμπορικού σήματος IBCLC
(Trademark Policy – Greek)

Διαδικασίες για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων του IBLCE®
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Greek)

Πολιτική για τη μετάφραση της εξέτασης του IBCLC σε μια νέα γλώσσα
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Greek)

Forms

Λάβετε υπόψη ότι θα λάβετε απόδειξη στα Αγγλικά όταν εισαγάγουμε την αίτησή σας στο ηλεκτρονικό μας σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων. Αυτό το email είναι η απόδειξη για την πληρωμή σας. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε στο δεύτερο email θα είναι 0 $ ΗΠΑ.

2022 IBCLC Initial Application_Greek
(Initial Examination Application Form – Greek)

2022 Recertify by Examination Application_Greek
(Recert via Examination Form – Greek)

Εάν η πιστοποίησή σας έληξε το 2021, συμπληρώστε την Αίτηση Επαναφοράς παρακάτω.
2021 Reinstatement Application_Greek
(Reinstatement Form – Greek)

2022 Recertification by CERPs Application_Greek
(CERP Application Form – Greek)

Εφαρμογές κατάστασης συνταξιούχου
(Retired Status Application – Greek)

Λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι ενστάσεις και το σχετικό υλικό θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ShareFile εδώ (Επιλογή παραλήπτη: White, A.). Για πιο ειδικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για την περιοχή σας.

Για τη δική σας ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, το IBLCE δεν δέχεται υλικό σχετικό με δεοντολογικά και πειθαρχικά ζητήματα ή ενστάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υλικό σχετικό με ενστάσεις που υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγράφεται.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης: Πλήρωση προϋποθέσεων και επαναπιστοποίηση
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Greek)

Έντυπο Υποβολής Ένστασης για το αποτέλεσμα της εξέτασης
(Examination Outcome Appeals Form – Greek)

Αίτηση επαλήθευσης με βαθμολόγηση δια χειρός
(Hand Score Request Form – Greek)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IBCLC
(Certification Verification Form – Greek)

Ειδικός υπολογιστής κλινικής πρακτικής για τη γαλουχία
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Greek)

Professional Standards

Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας (International Board Certified Lactation Consultants, IBCLC)
(Clinical Competencies – Greek)

Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)
(Scope of Practice – Greek)

Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Greek)

Μάιος 2020: 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 και μέχρι νεωτέρας, όλες οι καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογικής και πειθαρχικής φύσεως, καθώς και το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση πρέπει να τηλεφορτώνονται στο IBLCELINK μέσω Sharefile στο https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Επιλογή παραλήπτη: σύνδεσμος IBLCE)

Μην αποστέλλετε ταχυδρομικώς καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογικής και πειθαρχικής φύσεως στα διεθνή γραφεία του IBLCE στο Fairfax της Βιρτζίνια, διότι τα γραφεία είναι κλειστά λόγω της πανδημίας και υπάρχουν καθυστερήσεις στο ταχυδρομείο.

Σας ευχαριστούμε,
το προσωπικό του IBLCE

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Greek)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ IBCLC ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Greek)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ IBCLC
(Sanctions List – Greek)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την τεκμηρίωση του IBLCE
(Documentation Guidelines – Greek)

Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη ου Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: Σχέδιο ∆ράσης
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Greek)

Advisory Opinions

Συμβουλευτική γνωμοδότηση του IBLCE®σχετικά με την προαπαιτούμενη εκπαίδευση για τη λήψη της πιστοποίησης και την επαναπιστοποίηση IBCLC
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Greek)

Συμβουλευτική γνώμη για την Telehealth
(Advisory Opinion on Telehealth – Greek)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
(Advisory Opinion – Frenulotomy – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: Επαγγελματισμός στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: αξιολόγηση, διάγνωση και παραπομπή
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Greek)

Interim Guidance

Ενημερωμένη Ενδιάμεση Καθοδήγηση για Απαιτήσεις Κλινικής Πρακτικής 1, 2 και 3
(IBLCE Interim Guidance – Greek)

Bylaws

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Greek)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Όροι και προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Φορέων Παροχής Μορίων CERP του IBLCE®
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Greek)

Έντυπο δήλωσης του IBLCE για τη γνωστοποίηση στοιχείων και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των ομιλητών
(Speaker Disclosure Form – Greek)

IBLCE Ενημερώσεις
(IBLCE Briefings – Greek)

Δελτία Τύπου IBLCE
(IBLCE Press Release – Greek)


ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Website Privacy Notice – Greek)