ελληνικά

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτομα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις ΙBLCE
(Candidate Information Guide – Greek)

Για άτομα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant® IBCLC
(Recertification Guide – Greek)

Οκτώβριος 2017 – ηλεκτρονική αίτηση για επαναπιστοποίηση με μόρια «CEPR» (Greek-RecertCERPs)
(Recertification Application – CERPs – Greek)