ελληνικά

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτομα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις ΙBLCE
(Candidate Information Guide – Greek)

Για άτομα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant® IBCLC
(Recertification Guide – Greek)

 Οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης για υποψηφίους που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά στο συμβούλιο IBLCE
(Credential Manager Guide – Greek)

Οδηγός ξεχωριστών μορίων «CERP»
(Individual CERPs Guide – Greek)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

ργανισμός Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Έντυπο αίτησης για υποτροφία
www.milcc.org

Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Greek)

Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη ου Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: Σχέδιο ∆ράσης
(EU Blueprint – Greek)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
(Advisory Opinion – Frenulotomy – Greek)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Greek)