Polski

Informator dla kandydatów – Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE
(Candidate Information Guide 2018 – Polish)

Wskazówki do Recertyfikacji – Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni®
(Recertification Guide 2018 – Polish)

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ PRZEZ PUNKTY CERP 2018
Recertification by CERPs Application 2018 – Polish

Przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE (IBLCE Credential Manager) dla nowych kandydatów na konsultantów laktacyjnych IBCLC
(Credential Manager Guide – Polish)

Informator – indywidualne punkty CERP
(Individual CERPs Guide – Polish)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Polish)

Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Stypendialny formularz zgłoszeniowy
www.milcc.org

OPINIA DORADCZA ODNOŚNIE FRENULOTOMII
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Polish)

Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania Opracowany i napisany przez uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersia w Europie (Projekt UE Kontrakt Nr SPC 2002359)
(EU Blueprint – Polish)

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ RADY EGZAMINATORÓW KONSULTANTÓW LAKTACYJNYCH
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Polish)

Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Clinical Competencies – Polish)

Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Scope of Practice – Polish)

Szczegółowy zarys treści
(Detailed Content Outline – Polish)

Analiza międzynarodowej praktyki Konsultantów Laktacyjnych Streszczenie
(International Practice Analysis Executive Summary – Polish)

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI
(Website Privacy Notice – Polish)