Polski

Zgłoszenia do egzaminu IBCLC we wrześniu 2022 r. są już zamknięte.

Wnioski o recertyfikację przez CERP, po zakończeniu Samooceny CE, będą otwarte od 19 kwietnia do 31 października 2022 roku.


Centrum zasobów na temat COVID-19 IBLCE 2020

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Polish)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Szczegółowy zarys treści (Obecny do 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Polish)

Szczegółowy zarys treści egzaminu (od 2023 r.)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Polish)

Analiza punktów koniecznych do zaliczenia egzaminu dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Egzamin certyfikacyjny Przeprowadzono dla Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych ® (IBLCE®) 2016
(2016 Passing Point Study – Polish)

Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z kwietnia 2017
(2017 April Test Analysis Report – Polish)

Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z października 2017
(2017 October Test Analysis Report – Polish)

Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z kwietnia 2018
(2018 April Test Analysis Report – Polish)

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE) Plan strategiczny 2021 – 2025
(IBLCE Strategic Plan 2021 – 2025 — Polish)

Międzynarodowa analiza praktyki konsultanta IBCLC – streszczenie (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Polish)

Analiza międzynarodowej praktyki Konsultantów Laktacyjnych Streszczenie (2015)
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Polish)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informator dla kandydatów
(Candidate Information Guide – Polish)

Wskazówki do Recertyfikacji
(Recertification Guide – Polish)

Other Resources

Przygotuj się do recertyfikacji IBCLC
(Prepare for Recertification – Polish)

Wyjaśnienie Samooceny Kształcenia Ustawicznego (CE Self-Assessment)
(Understanding the CE Self-Assessment – Polish)

Najczęściej zadawane pytania
(Frequently Asked Questions – Polish)

Kluczowe Daty w 2022-2023 r.
(2022-2023 Key Dates – Polish)

Przewodnik po Naukach Medycznych
(Health Sciences Education Guide – Polish)

Wykaz uznanych zawodów medycznych
(Recognised Health Professions – Polish)

Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia piersią
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Polish)

Informator dotyczący planu dla Ścieżki egzaminacyjnej 3
(Pathway 3 Plan Guide – Polish)

PAKIET WERYFIKACYJNY PLANU DO ŚCIEŻKI EGZAMINACYJNEJ 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Polish)

INFORMATOR – INDYWIDUALNE PUNKTY CERP
(Individual CERPs Guide – Polish)

Jak korzystać z systemów IBLCE Online
(IBLCE’s Online Systems)

Konsultant IBCLC w stanie spoczynku
(IBCLC Retired Status – Polish)

Policies & Procedures

Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Polish)

Recertyfikacja Konsultantów IBLCE® w ramach polityki przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Polish)

Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC
(Trademark Policy – Polish)

Procedury IBLCE® dotyczące karmienia piersią podczas zdawania egzaminu
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Polish)

Polityka tłumaczenia egzaminu IBCLC na nowy język
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Polish)

Forms

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wniosku do naszego internetowego systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi otrzymasz potwierdzenie w języku angielskim. Ten e-mail jest potwierdzeniem Twojej płatności. Całkowita kwota zapłacona za drugą wiadomość e-mail wyniesie 0 USD.

2022 WNIOSEK IBCLC O EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
(Initial Examination Application Form – Polish)

2022 WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ PRZEZ EGZAMI
(Recertification Examination Application Form – Polish)

Jeśli Twoja certyfikacja wygasła w 2021 r., Wypełnij poniższy wniosek o przywrócenie.
Września 2022 Przywrócenie aplikacji
(Reinstatement Form – Polish)

2022 Wniosek o Recertyfikację Przez pkt. CERP
(CERP Application Form – Polish)

Wnioski o status wycofania
(Retired Status Application – Polish)

Proszę pamiętać, że wszystkie odwołania i związane z nimi materiały należy składać za pośrednictwem ShareFile, w tym miejscu. (Wybierz odbiorcę: White, A.). W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zwrócić się do swojego biura regionalnego.

Dla Państwa ochrony i prywatności, IBLCE nie może przyjmować materiałów dotyczących etyki i dyscypliny oraz odwołań drogą elektroniczną. Wszelkie materiały odwoławcze otrzymane pocztą elektroniczną będą usuwane.

Formularz odwołania: kwalifikacja i recertyfikacja
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Polish)

Formularz odwołania od wyniku egzaminu
(Examination Outcome Appeals Form – Polish)

Formularz wniosku o przeprowadzenie weryfikacji oceny egzaminu
(Hand Score Request Form – Polish)

UPOWAŻNIENIE DO WERYFIKACJI CERTYFIKACJI IBCLC
(Certification Verification Form – Polish)

Kalkulator praktyki klinicznej specyficznej dla laktacji
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Polish)

Professional Standards

Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Clinical Competencies – Polish)

Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Scope of Practice – Polish)

Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Polish)

Maj 2020:   

Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na COVID-19 i do odwołania, wszystkie skargi dotyczące etyki i dyscypliny oraz związane z nimi materiały dotyczące wszelakich spraw muszą być przesyłane do IBLCELINK poprzez Sharefile pod adresem https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Wybierz odbiorcę: IBLCE Link)

Prosimy nie wysyłać skarg dotyczących etyki i dyscypliny do Międzynarodowego Biura IBLCE w Fairfax w Wirginii, ponieważ biuro jest zamknięte z powodu pandemii, a działania poczty są opóźnione.

Dziękujemy,
Personel IBLCE

MIĘDZYNARODOWA RADA EGZAMINATORÓW KONSULTANTÓW LAKTACYJNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO FORMULARZ SKARGI
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Polish)

PROCEDURY DYSCYPLINARNE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO IBCLC DLA MIĘDZYNARODOWEJ RADY EGZAMINATORÓW KONSULTANTÓW LAKTACYJNYCH (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Polish)

SANKCJE NAŁOŻONE NA KONSULTANTÓW IBCLC
(Sanctions List – Polish)

Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji
(Documentation Guidelines – Polish)

Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania Opracowany i napisany przez uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersia w Europie (Projekt UE Kontrakt Nr SPC 2002359)
(Blueprint for Action for Breastfeeding in Europe – Polish)

Advisory Opinions

Opinia Doradcza IBLCE ® na temat kształcenia w celu spełnienia wymagań IBCLC dla Kwalifikacji i Recertyfikacji
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Polish)

Opinia doradcza w sprawie telezdrowia
(Advisory Opinion on Telehealth – Polish)

OPINIA DORADCZA ODNOŚNIE FRENULOTOMII
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Polish)

Opinia Doradcza: Badanie, Diagnoza oraz Skierowanie
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Polish)

Opinia doradcza: Profesjonalizm w dobie mediów społecznościowych
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Polish)

Interim Guidance

Zaktualizowano tymczasowe wytyczne dotyczące ścieżek 1, 2 i 3 Wymagania dotyczące praktyki klinicznej
(IBLCE Interim Guidance – Polish)

Bylaws

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ RADY EGZAMINATORÓW KONSULTANTÓW LAKTACYJNYCH
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Polish)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Warunki dla dostawcy Programu kształcenia CERP IBLCE®
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Polish)

Formularz informacyjny dla prelegentów IBLCE i Formularz deklaracji o konflikcie interesów
(Speaker Disclosure Form – Polish)

Briefingi IBLCE
(IBLCE Briefings – Polish)

Informacje prasowe IBLCE
(IBLCE Press Release – Polish)


INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI
(Website Privacy Notice – Polish)