Hrvatski

Informativni vodič za kandidate Za osobe koje planiraju pristupiti IBLCE ispitu
(Candidate Information Guide 2018 – Croatian)

IBCLC 2018. Prijava za inicijalni ispit
(2018 October Examination Application – Initial Candidate – Croatian)

Vodič za postupak recertifikacije Za kandidate koji ulaze u postupak recertifikacije kao Međunarodno certificirani savjetnici za dojenje® (eng. International Board Certified Lactation Consultant®)
(Recertification Guide  – Croatian)

IBCLC 2018. Prijava za recertifikaciju putem ispita
(Recertification by Examination – 2018 October – Croatian)

IBCLC 2018. Prijava za recertifikaciju putem CERP bodova
(Recertification by CERPs 2018 Application – Croatian)

IBLCE-ov Vodič upravitelja vjerodajnica (eng. Credential Manager Guide) za kandidate koji se prijavljuju prvi put
(Credential Manager Guide for Initial Candidates – Croatian)

Vodič o individualnim CERP bodovima
(Individual CERPs Guide – Croatian)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Prijavni obrazac za dodjelu stipendije
www.milcc.org

SAVJETODAVNO MIŠLJENJE – FRENULOTOMIJA
(Advisory Opinion on Frunlotomy – Croatian)

Kod profesionalnog ponašanja za IBCLC savjetnike
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Croatian)

Zaštita, promicanje i potpora dojenju u Europi: nacrt aktivnosti
Izrañeno i napisano od strane sudionika na projektu Promicanje Dojenja u Europi (projekt EU-a, ugovor broj SPC 2002359)
(EU Blueprint – Croatian)

STATUT MEĐUNARODNOG ODBORA NADZORNIKA KONZULTANATA ZA LAKTACIJU
IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Croatian)