Hrvatski

Prijave za polaganje IBCLC ispita u rujnu 2022. su zatvorene.

Prijave za recertifikaciju od strane CERP-a, nakon završetka CE samoprocjene, bit će otvorene od 19. travnja do 30. rujna 2022.

 


IBLCE-ov resursni centar u pogledu bolesti COVID-19 za 2020.

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Croatian)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljan pregled sadržaja (Sada do kraja 2022)
(Detailed Content Outline (Current Through 2022) – Croatian)

Detaljan pregled sadržaja (Na snazi u 2023)
(Detailed Content Outline (Effective 2023) – Croatian)

Studija o pragu prolaznosti na ispitu za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Provedeno za Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (IBLCE®) lipanj 2016.
(2016 Passing Point Study – Croatian)

Izvješće o analizi testa Ispit za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Testovi provedeni u travnju 2017.
(2017 April Test Analysis Report – Croatian)

Izvješće o analizi testa Ispit za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Testovi provedeni u listopadu 2017
(2017 October Test Analysis Report – Croatian)

Izvješće o analizi testa Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (IBCLC®). Testovi provedeni u travnju 2018.
(2018 April Test Analysis Report – Croatian)

Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike (IBLCE) Strateški plan 2021. – 2025.
(IBLCE Strategic Plan 2021 – 2025 — Croatian)

Međunarodna analiza prakse međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje (IBCLC)® – Izvršni sažetak  (2021)
(2021 International Practice Analysis Executive Summary – Croatian)

Međunarodna analiza prakse savjetnika za dojenje Sažetak
(2015 International Practice Analysis Executive Summary – Croatian)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informativni vodič za kandidate
(Candidate Information Guide – Croatian)

Vodič za postupak recertifikacije
(Recertification Guide  – Croatian)

Other Resources

Pripremite se za recertifikaciju IBCLC-ova
(Prepare for Recertification – Croatian)

Popis internetskih programa pružatelja usluga IBLCE CERP
(IBLCE CERP Provider Online Programs List- Croatian)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
(Frequently Asked Questions- Croatian)

Nadolazeći ključni datumi (2022)
(Key Dates 2022 – Croatian)

Popis priznatih zdravstvenih profesija
(Recognised Health Professions – Croatian)

Vodič za izobrazbu u polju zdravstvenih znanosti
(Health Sciences Education Guide – Croatian)

Priznate organizacije savjetnika za podršku dojenju
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Croatian)

Vodič za plan Puta 3
(Pathway 3 Plan Guide – Croatian)

PAKET ZA VERIFIKACIJU PLANA PUTA 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Croatian)

VODIČ O POJEDINAČNIM CERP BODOVIMA
(Individual CERPs Guide – Croatian)

Kako se koristiti IBLCE-ovim mrežnim sustavima
(IBLCE’s Online Systems – Croatian)

Umirovljeni status IBCLC-a
(IBCLC Retired Status – Croatian)

Policies & Procedures

Politika u pogledu odustajanja od/otkazivanja ispita za IBCLC-a
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Croatian)

IBLCE®-ova politika u vezi sa zahtjevom za produljenje recertifikacije CERP bodovima
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Croatian)

Politika uporabe žiga IBCLC savjetnika
(Trademark Use Policy – Croatian)

Postupci IBLCE®-a za dojenje/hranjenje djeteta na prsima tijekom ispita
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination-Croatian)

Politika u vezi s prijevodom IBCLC-ova ispita na novi jezik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Croatian)

Forms

Napominjemo da ćete primiti račun na engleskom jeziku kada unesemo vašu prijavu u naš mrežni sustav upravljanja vjerodajnicama. Ova e-pošta potvrda je o uplati. Ukupni iznos plaćen na drugoj e-pošti bit će 0 američkih dolara.

2022 Prijava Za Inicijalni
(Initial Examination Application Form – Croatian)

2022 Prijava Za Recertifikaciju Putem Ispita
(Recert via Examination Form – Croatian)

Ako je vaša certifikacija istekla 2021. godine, ispunite donji zahtjev za povrat.
Rujna 2022. Zahtjev za povrat
(Reinstatement Form – Croatian)

2022 Prijava Za Recertifikaciju Putem CERP Bodova
(CERP Application Form – Croatian)

Prijave za status umirovljenika- istekle 2010-2020
(Retired Status Applications – expired 2010-2020 – Croatian)

Prijave za status umirovljenika-trenutne i istekle
(Retired Status Applications – Current and Lapsed – Croatian)

Imajte na umu da se sve pritužbe i povezani materijali trebaju poslati servisom ShareFile ovdje (odaberite primatelja: White, A.). Za specifične informacije obratite se svom regionalnom uredu.

Radi vaše zaštite i privatnosti, IBLCE ne može prihvatiti materijale o etici i disciplini ili pritužbe e-poštom. Svi materijali za pritužbe primljeni e-poštom izbrisat će se.

Obrazac za podnošenje pritužbe: kvalificiranost i recertifikacija
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Croatian)

Obrazac za podnošenje pritužbe na ishod ispita
(Exam Outcome Appeal Form – Croatian)

Obrazac zahtjeva za ručno ocjenjivanje
(Hand Score Request Form – Croatian)

ODOBRENJE ZA PROVJERU CERTIFICIRANJA ZA IBCLC-a
(Certification Verification Form – Croatian)

Kalkulator kliničke prakse za specifičnu dojku
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Croatian)

 

Professional Standards

Kliničke kompetencije za praksu međunarodno certificiranih savjetnika za dojenje (IBCLC)
(Clinical Competencies – Croatian)

Opseg prakse za međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC)
(Scope of Practice for the IBCLC  – Croatian)

Kod profesionalnog ponašanja za IBCLC savjetnike
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Croatian)

Svibanj 2020.:   

Imajte na umu da se zbog bolesti COVID-19 i do daljnjeg sve pritužbe u vezi s etikom i disciplinom te povezanim pitanjima moraju učitati na IBLCELINK upotrebom servisa Sharefile na stranici https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Odaberite primatelja: IBLCE Link)

Pritužbe u vezi s etikom i disciplinom ne šaljite međunarodnom uredu IBLCE-a u Fairfaxu, u Virginiji, jer je ured zatvoren zbog pandemije, a pošta kasni.

Hvala,
zaposlenici IBLCE-a

MEĐUNARODNI ODBOR ISPITIVAČA ZA LAKTACIJSKE SAVJETNIKE KODEKS PROFESIONALNOG PONAŠANJA OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRITUŽBE
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Croatian)

STEGOVNI POSTUPCI ZA KODEKS PROFESIONALNOG PONAŠANJA ZA IBCLC SAVJETNIKE ZA MEĐUNARODNI ODBOR ISPITIVAČA ZA LAKTACIJSKE SAVJETNIKE (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Croatian)

KAZNE IZREČENE PROTIV IBCLC-ova
(Sanctions List – Croatian)

IBLCE-ove smjernice za vođenje dokumentacije
(Documentation Guidelines – Croatian)

Zaštita, promicanje i potpora dojenju u Europi: nacrt aktivnosti
Izrañeno i napisano od strane sudionika na projektu Promicanje Dojenja u Europi (projekt EU-a, ugovor broj SPC 2002359)
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Croatian)

Advisory Opinions

Ovosavjetodavno mišljenje o izobrazbi za ispunjavanje uvjeta i recertifikaciju IBCLC-ova
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Croatian)

Savjetodavno mišljenje – Telehealth
(Advisory Opinion on Telehealth – Croatian)

Savjetodavno MiŠljenje – Frenulotomija
(Advisory Opinion on Frunlotomy – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Procjena, dijagnoza i upućivanje
(Advisory Opinion on Diagnosis, Assessment and Referral – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Profesionalnost u doba društvenih medija
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Croatian)

Interim Guidance

Ažurirano privremene smjernice za putove 1, 2 i 3 Zahtjevi kliničke prakse
(IBLCE Interim Guidance – Croatian)

Bylaws

STATUT MEĐ UNARODNOG ODBORA NADZORNIKA KONZULTANATA ZA LAKTACIJU
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Croatian)

Continuing Education Recognition Points (CERPs) Providers

Uvjeti za IBLCE®-ov Program pružatelja usluge CERP-ova
(Terms and Conditions for CERPs Providers – Croatian)

IBLCE-ov obrazac za otkrivanje informacija i izjavu o sukobu interesa govornika
(Speaker Disclosure Form – Croatian)

IBLCE-ov kratki izvještaj
(IBLCE Briefings – Croatian)

Press Release
(IBLCE Press Release – Croatian)


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
(Website Privacy Notice – Croatian)