Hrvatski

Prijave za ispit iz rujna 2020. i za ponovnu certifikaciju od strane CERP-a sada su zatvorene.


IBLCE-ov resursni centar u pogledu bolesti COVID-19 za 2020.

(IBLCE COVID-19 Resource Centre – Croatian)


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Detaljan pregled sadržaja
(Detailed Content Outline – Croatian)

Studija o pragu prolaznosti na ispitu za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Provedeno za Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (IBLCE®) lipanj 2016.
(2016 Passing Point Study – Croatian)

Izvješće o analizi testa Ispit za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Testovi provedeni u travnju 2017.
(2017 April Test Analysis Report – Croatian)

Izvješće o analizi testa Ispit za dobivanje certifikata Međunarodno certificiranog savjetnika za dojenje® (IBCLC®) Testovi provedeni u listopadu 2017
(2017 October Test Analysis Report – Croatian)

Izvješće o analizi testa Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (IBCLC®). Testovi provedeni u travnju 2018.
(2018 April Test Analysis Report – Croatian)

Međunarodna analiza prakse savjetnika za dojenje Sažetak
(International Practice Analysis Executive Summary 2013 – 15 – Croatian)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Informativni vodič za kandidate
(Candidate Information Guide – Croatian)

Vodič za postupak recertifikacije
(Recertification Guide  – Croatian)

Other Resources

Popis internetskih programa pružatelja usluga IBLCE CERP
(IBLCE CERP Provider Online Programs List- Croatian)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
(Frequently Asked Questions- Croatian)

Nadolazeći ključni datumi (2020.)
(Key Dates 2020 – Croatian)

Nadolazeći ključni datumi (2021.)
(Key Dates 2021 – Croatian)

Popis priznatih zdravstvenih profesija
(Recognised Health Professions – Croatian)

Vodič za izobrazbu u polju zdravstvenih znanosti
(Health Sciences Education Guide – Croatian)

Priznate organizacije savjetnika za podršku dojenju
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Croatian)

Vodič za plan Puta 3
(Pathway 3 Plan Guide – Croatian)

PAKET ZA VERIFIKACIJU PLANA PUTA 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Croatian)

VODIČ O POJEDINAČNIM CERP BODOVIMA
(Individual CERPs Guide – Croatian)

Policies & Procedures

Politika u pogledu odustajanja od/otkazivanja ispita za IBCLC-a
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Croatian)

IBLCE®-ova politika u vezi sa zahtjevom za produljenje recertifikacije CERP bodovima
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Croatian)

Politika uporabe žiga IBCLC savjetnika
(Trademark Use Policy – Croatian)

Postupci IBLCE®-a za dojenje/hranjenje djeteta na prsima tijekom ispita
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination-Croatian)

Politika u vezi s prijevodom IBCLC-ova ispita na novi jezik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Croatian)

Forms

Za Inicijalni Ispit 
(Initial Application Form – Croatian) 

2020 Prijava Za Recertifikaciju Putem Ispita 
(Recert via Examination Application Form – Croatian) 

Imajte na umu da se zbog bolesti COVID-19 i do daljnjeg sve pritužbe u vezi s etikom i disciplinom te povezanim pitanjima moraju učitati na IBLCELINK upotrebom servisa Sharefile na stranici https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Odaberite primatelja: IBLCE Link)

Pritužbe u vezi s etikom i disciplinom ne šaljite međunarodnom uredu IBLCE-a u Fairfaxu, u Virginiji, jer je ured zatvoren zbog pandemije, a pošta kasni.

Hvala,
zaposlenici IBLCE-a

2020 Prijava Za Recertifikaciju Putem CERP Bodova 
(CERP Application Form – Croatian)

Obrazac za podnošenje pritužbe: kvalificiranost i recertifikacija
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Croatian)

Obrazac za podnošenje pritužbe na ishod ispita
(Exam Outcome Appeal Form – Croatian)

Obrazac zahtjeva za ručno ocjenjivanje
(Hand Score Request Form – Croatian)

ODOBRENJE ZA PROVJERU CERTIFICIRANJA ZA IBCLC-a
(Certification Verification Form – Croatian)

Kalkulator kliničke prakse za specifičnu dojku
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Croatian)

Professional Standards

Kliničke kompetencije za praksu međunarodno certificiranih savjetnika za dojenje (IBCLC)
(Clinical Competencies – Croatian)

Opseg prakse za međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC)
(Scope of Practice for the IBCLC  – Croatian)

Kod profesionalnog ponašanja za IBCLC savjetnike
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Croatian)

Svibanj 2020.:   

Imajte na umu da se zbog bolesti COVID-19 i do daljnjeg sve pritužbe u vezi s etikom i disciplinom te povezanim pitanjima moraju učitati na IBLCELINK upotrebom servisa Sharefile na stranici https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Odaberite primatelja: IBLCE Link)

Pritužbe u vezi s etikom i disciplinom ne šaljite međunarodnom uredu IBLCE-a u Fairfaxu, u Virginiji, jer je ured zatvoren zbog pandemije, a pošta kasni.

Hvala,
zaposlenici IBLCE-a

MEĐUNARODNI ODBOR ISPITIVAČA ZA LAKTACIJSKE SAVJETNIKE KODEKS PROFESIONALNOG PONAŠANJA OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRITUŽBE
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Croatian)

STEGOVNI POSTUPCI ZA KODEKS PROFESIONALNOG PONAŠANJA ZA IBCLC SAVJETNIKE ZA MEĐUNARODNI ODBOR ISPITIVAČA ZA LAKTACIJSKE SAVJETNIKE (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Croatian)

Sankcije izrečene nositeljima IBCLC certifikata
(Sanctions List – Croatian)

IBLCE-ove smjernice za vođenje dokumentacije
(Documentation Guidelines – Croatian)

Zaštita, promicanje i potpora dojenju u Europi: nacrt aktivnosti
Izrañeno i napisano od strane sudionika na projektu Promicanje Dojenja u Europi (projekt EU-a, ugovor broj SPC 2002359)
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Croatian)

Advisory Opinions

Savjetodavno mišljenje – Telehealth
(Advisory Opinion on Telehealth – Croatian)

Savjetodavno MiŠljenje – Frenulotomija
(Advisory Opinion on Frunlotomy – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Procjena, dijagnoza i upućivanje
(Advisory Opinion on Diagnosis, Assessment and Referral – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Profesionalnost u doba društvenih medija
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Croatian)

Interim Guidance

Ažurirano privremene smjernice za putove 1, 2 i 3 Zahtjevi kliničke prakse
(IBLCE Interim Guidance – Croatian)

Bylaws

STATUT MEĐ UNARODNOG ODBORA NADZORNIKA KONZULTANATA ZA LAKTACIJU
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Croatian)

IBLCE-ov kratki izvještaj
(IBLCE Briefings – Croatian)

Press Release
(IBLCE Press Release – Croatian)


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
(Website Privacy Notice – Croatian)