IBLCE’s examenopties en aankondiging van de examendag (Exam Day Notice – Dutch)

De IBLCE-examenopties en Kennisgeving van de examendag

Of u nu een kandidaat bent die voor het eerst aan het examen deelneemt of een IBCLC die zich met een examen hercertificeert, de IBLCE heeft maatregelen getroffen waardoor u voor u en uw gezin in het licht van uw eigen persoonlijke situatie de beste beslissingen kunt nemen.

Bij de voorbereiding voor het IBLCE-2020-examen hebben zowel IBCLC’s als kandidaten die voor het eerst het examen afleggen een aantal keuzes tot hun beschikking. Live Remote Proctoring in het Engels is mogelijk gemaakt door de organisatie die het examen afneemt (lees hier meer als het afleggen van het examen in het Engels een optie voor u is), het examineren in een testcentrum, het overhevelen van uw examengeld naar het volgende jaar, of een restitutie van het examengeld.

Zoals besproken in het informatieve webinar van de IBLCE van 28 mei 2020 en uiteengezet in de veelgestelde vragen van het IBLCE COVID-19 Informatiecentrum, zijn dit de voor u beschikbare keuzes:

 

Voor wat betreft de financiële keuzes die voor u beschikbaar zijn, staat hieronder een grafiek met beslissingspunten inclusief relevante datums:

Financiële mogelijkheden bij het intrekken/annuleren van de examenafspraak voor kandidaten voor het examen van maart/april en september 2020

Wie Wat Wanneer 
ALLE kandidaten  ​Gedeeltelijke restitutie 
(50% van het betaalde examengeld) 
Indienen van een verzoek bij de IBLCE vóór 31 augustus 2020. ​
Kandidaten DIE VOOR HET EERST examen doen Overheveling van het examengeld naar een examen in 2021. Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na de examenperiode. 
Kandidaten die HERCERTIFICEREN DOOR EXAMEN  Overheveling van het examengeld naar een examen in 2021 en het verkrijgen van een verlenging van de certificering van één jaar  Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek en een lijst met 15 behaalde L-CERP-studiepunten vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na de examenperiode. 
ALLE kandidaten  Volledige restitutie Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek bij de IBLCE vóór 31 augustus 2020

Om uitstel van een examen in 2021 aan te vragen, neemt u contact op met de IBLCE-locatie die u van dienst is.

*Buitengewone omstandigheden zijn onder meer aan COVID-19 gerelateerde problemen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, een aan COVID-19 gerelateerd gezondheidsprobleem van kandidaat of van direct familielid, en/of bezorgdheid om zich in verband met COVID-19 onder mensen te begeven.

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de pagina van de IBLCE over COVID-19 op de IBLCE-website http://www.iblce.org. Daar wordt specifieke informatie en worden updates verstrekt zodra deze beschikbaar zijn. Deze mogelijkheden houden verband met COVIC-19 en zijn alleen van toepassing voor examenkandidaten in 2020.

Bedenk goed, welke hindernissen u bij uw reis zou kunnen tegenkomen.

Omdat bovendien lokale, staats- en federale voorschriften het examineren op Amerikaanse locaties kunnen beperken, maar het IBCLC-programma als essentieel wordt beschouwd, zijn extra testcentrumlocaties beschikbaar.

Prometric, de organisatie die het IBLCE-examen afneemt, streeft ernaar te blijven voldoen aan de voorschriften van de overheid en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, en is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Voor meer informatie over het beleid en de praktijk van sociale afstand, zie hier.

Kijk hier voor de Kennisgeving van de examendag.


Bijgewerkt op 14 augustus 2020

← Terug naar het COVID-19 Resource Center