Az IBLCE vizsgálati lehetőségei és a vizsgálati napi értesítés (Exam Day Notice – Hungarian)

Az IBLCE vizsgázási lehetőségekkel és vizsganappal kapcsolatos közleménye

Az IBLCE olyan szabályzatokat dolgozott ki mind az először vizsgára jelentkezőknek, mind pedig azoknak az IBCLC-knek, aki vizsgázással kívánnak újraminősítést szerezni, amelyek lehetővé teszik, hogy saját személyes helyzete alapján Ön a saját és családja szempontjából a lehető legjobb döntéseket hozhassa meg.

Az IBLCE a 2022. évi vizsgára való felkészülés során mind az IBCLC-k, mind pedig az először vizsgára jelentkezők számára számos választási lehetőséget kínál: lehetőség van Live Remote Protoringra, amennyiben a vizsgaszervező angol nyelven lehetővé teszi (további információk itt találhatók, ha az Ön számára az angol nyelvű vizsgázás szóba jövő lehetőség), vizsgázásra egy vizsgaközpontban, a vizsgadíjak következő évre történő átütemezésére, vagy a vizsgadíjak pénzügyi visszatérítésére.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

Live Remote Protoringra (LRP) 2022-ben

Az IBLCE a 2022. március/április és szeptemberi IBCLC vizsgaadminisztrációt a Live Remote Proctoring szolgáltatáson keresztül fogja biztosítani angol nyelven, amely jelenleg az egyetlen nyelv, amelyet az IBLCE harmadik fél tesztelési szállítója kínál.

Az IBLCE jóváhagyta az LRP alkalmazását az IBCLC 2022-es vizsgálati adminisztrációihoz a folyamatban lévő globális járvány fényében. Az LRP 2023-es és későbbi alkalmával történő IBCLC-vizsgálatokra történő további felhasználása további felülvizsgálat tárgyát képezi.

 

Az Ön számára rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségek tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza a döntési lehetőségeket, beleértve a vonatkozó időpontokat is:

Pénzügyi lehetőségek a vizsgajelentkezés visszavonására/törlésére a 2022. március/áprilisi és szeptemberi vizsgán

KicsodaMitAmikor
ÖSSZES vizsgázót jóváhagytak a 2022. március/április vagy 2022. szeptemberi vizsgáraRészleges visszatérítés

(a fizetett díj 50%-a)
Március/április jelöltek: 2022. február 25-ig nyújtsák be kérelmét az IBLCE-hez.

Szeptemberi jelentkezők: 2022. augusztus 19-ig nyújtsák be kérelmét az IBLCE-hez.

A részleges visszatérítéssel járó elálláshoz semmilyen okmány nem szükséges.
KEZDETI JELÖLTEK:
Azok a pályázók, akik még nem IBCLC-sek, és jóváhagyták a 2022. március/április vagy 2022. szeptemberi vizsgára
A díjak halasztása a következő két vizsga valamelyikére*

*A vizsgázóknak abban az évben kell jelentkezniük, és meg kell felelniük a tanúsítási követelményeknek, amikor letették a vizsgát.
A kérelmet dokumentált rendkívüli körülményekkel** a vizsgaidőpont előtt vagy a vizsgaidőszakot követő 30 napon belül nyújtsa be.
VIZSGÁLATÚ IGAZOLÁS:
Azok a vizsgázók, akik vizsgával újraminősítenek, és a 2022. március/április vagy a 2022. szeptemberi vizsgára jóváhagyták
Halassza el a díjakat a következő két vizsga* valamelyikére, és egy évvel 2023. december 31-ig meghosszabbítja a minősítést.

*A vizsgázóknak abban az évben kell jelentkezniük, és meg kell felelniük az újraminősítési követelményeknek, amikor letették a vizsgát.
Nyújtsa be kérelmét dokumentált rendkívüli körülmények** és 15 L-CERP-vel a vizsga dátuma előtt vagy a vizsgaidőszakot követő 30 napon belül.
ÖSSZES vizsgázót jóváhagytak a 2022. március/április vagy 2022. szeptemberi vizsgáraTeljes visszatérítéstMárcius/április jelöltek: 2022. február 25-ig nyújtsák be kérelmét az IBLCE-hez, dokumentált rendkívüli körülményekkel**.

Szeptemberi jelentkezők: 2022. augusztus 19-ig nyújtsák be kérelmét az IBLCE-hez, dokumentált rendkívüli körülményekkel**.

Ha egy 2023-es vizsga elhalasztását szeretné kérni, vegye fel a kapcsolatot az IBLCE-vel, amely Önt kiszolgálja.

**Rendkívüli körülményeknek minősülnek a COVID-19-hez kapcsolódó problémák, mint például a jelentkező és/vagy élettársa/házastársa munkahelyének elvesztése, a jelentkező vagy közvetlen családtagja COVID-19-cel kapcsolatos egészségügyi problémája, és/vagy a COVID-19 miatt közterületen való tartózkodással kapcsolatos aggályok.

Az említett lehetőségekkel kapcsolatos további részletekért látogasson el az IBLCE COVID-19 weboldalára, mivel az információkat és tájékoztatást ott tesszük közzé, amint azok rendelkezésre állnak. Ezek a lehetőségek kizárólag a 2022. évi vizsgákra jelentkezők esetén, a COVID-19 járvány miatt alkalmazhatók.

Gondosan mérlegelni kell az egyedi utazással kapcsolatos kérdéseket.

Ezen túlmenően, bár a helyi, állami és szövetségi rendeletek korlátozhatják a vizsga lebonyolítását az Egyesült Államokban működő helyszíneken, az IBCLC program kiemelt fontosságúnak minősül, ezért a vizsgaközpontok rendelkezésre állása nagyobb fokú.

Az IBLCE vizsgaszervezője, a Prometric elkötelezett az iránt, hogy továbbra is megfeleljen a kormányzati előírásoknak és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak, valamint a helyi önkormányzatok útmutatásainak. A társadalmi távolságtartásra vonatkozó irányelvekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos további tájékoztatást lásd itt.

Tekintse át a Vizsganappal kapcsolatos közleményt itt.

Frissítve 2022. augusztus 2

← Vissza a COVID-19 erőforrásközponthoz