Opcje egzaminacyjne IBLCE i powiadomienie o dniu egzaminu (Exam Day Notice – Polish)

Informacje na temat rozwiązań egzaminacyjnych oraz Zawiadomienie o dniu egzaminu IBLCE

Bez względu na to, czy kandydaci przystępują do egzaminu po raz pierwszy czy Konsultanci IBCLC  podlegają recertyfikacji w drodze egzaminu, IBLCE opracowała zasady, które pozwalają na podejmowanie najlepszych decyzji dla kandydatów i ich rodzin, biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację osobistą. 

Ponieważ IBLCE przygotowuje się do egzaminu w roku 2020, zarówno Konsultanci IBCLC, jak i osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy mają do dyspozycji szereg opcji, które pozwalają na Live Remote Proctoring, udostępniony w języku angielskim przez dostawcę usług egzaminacyjnych (jeśli w grę wchodzi przystąpienie do egzaminu w języku angielskim, więcej informacji można znaleźć tutaj), przystąpienie do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym, odroczenie opłat na następny rok lub zwrot opłat egzaminacyjnych. 

Jak omówiono w Webinarze informacyjnym IBLCE z dnia 28 maja 2020 r. i przedstawiono na stronie internetowej IBLCE w Centrum zasobów na temat COVID-19 w Najczęściej zadawanych pytaniach, do dyspozycji pozostają:

 

Jeśli chodzi o dostępne opcje finansowe , poniżej znajduje się wykres, który przedstawia punkty decyzyjne wraz z odpowiednimi datami:

Rozwiązania finansowe dla kandydatów wycofujących/anulujących termin egzaminu zaplanowanego na marzec/kwiecień i wrzesień 2020 r. 

KtoCoKiedy 
WSZYSCY kandydaci  ​Refundacja częściowa   
(50% uiszczonych opłat) 
Należy złożyć wniosek do IBLCE do 31 sierpnia 2020 r. 
Kandydaci, którzy po raz PIERWSZY składają wniosek o egzamin Odroczenie opłat za egzamin w 2021 r. Należy złożyć wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami* przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po dacie egzaminu. 
Kandydaci przystępujący do RECERTYFIKACJI W DRODZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 
 
 
 
Odroczenie opłat za egzamin w 2021 r. i otrzymanie rocznego przedłużenia certyfikacji Należy złożyć wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami* i punktami 15 punktami L-CERP przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po dacie egzaminu. 
WSZYSCY kandydaci Pełny zwrot środków  Należy złożyć wniosek do IBLCE do 31 sierpnia 2020 r. z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami*.  

Aby poprosić o odroczenie egzaminu w 2021 r., Skontaktuj się z lokalizacją IBLCE, która Ci służy.

*Nadzwyczajne okoliczności obejmują problemy związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata i/lub partnera/małżonka, problemy zdrowotne związane z COVID-19 u kandydata lub najbliższego członka jego rodziny, i/lub obawa przed udaniem się w miejsce publiczne w związku z występowaniem COVID-19. 

Więcej szczegółów na temat tych opcji można znaleźć w zakładce IBLCE COVID-19 na stronie internetowej IBLCE, http://www.iblce.org gdzie będą umieszczane konkretne informacje i aktualizacje. Warianty te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kandydatów na egzaminy w roku 2020 z uwagi na COVID-19.

Należy dokładnie rozważyć kwestie związane z podróżowaniem.

Dodatkowo, podczas gdy przepisy lokalne, stanowe i federalne mogą ograniczać  przeprowadzanie egzaminu w punktach egzaminacyjnych w Stanach Zjednoczonych , program IBCLC jest uważany za niezbędny, dlatego też oferuje większą dostępność centrów egzaminacyjnych.Additionally, while local, state and federal regulations may restrict examination administration delivery at US locations; the IBCLC programme is deemed essential therefore offering greater test centre location availability.

Dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE, firma Prometric, jest zobowiązany do przestrzegania  zaleceń rządowych i Światowej Organizacji Zdrowia i będzie uzależniony od lokalnych wytycznych rządowych.  Więcej informacji na temat tych polityk i praktyk w zakresie zdystansowania społecznego można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

W tym miejscu można zapoznać się z Zawiadomieniem o dniu egzaminu.

Zaktualizowano 14 sierpnia 2020 r

← Wróć do Centrum zasobów COVID-19