Opcje egzaminacyjne IBLCE i powiadomienie o dniu egzaminu (Exam Day Notice – Polish)

Informacje na temat rozwiązań egzaminacyjnych oraz Zawiadomienie o dniu egzaminu IBLCE

Bez względu na to, czy kandydaci przystępują do egzaminu po raz pierwszy czy Konsultanci IBCLC  podlegają recertyfikacji w drodze egzaminu, IBLCE opracowała zasady, które pozwalają na podejmowanie najlepszych decyzji dla kandydatów i ich rodzin, biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację osobistą. 

Ponieważ IBLCE przygotowuje się do egzaminu w roku 2022, zarówno Konsultanci IBCLC, jak i osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy mają do dyspozycji szereg opcji, które pozwalają na Live Remote Proctoring, udostępniony w języku angielskim przez dostawcę usług egzaminacyjnych (jeśli w grę wchodzi przystąpienie do egzaminu w języku angielskim, więcej informacji można znaleźć tutaj), przystąpienie do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym, odroczenie opłat na następny rok lub zwrot opłat egzaminacyjnych. 

Oto dostępne opcje:

Live Remote Proctoring (LRP) w 2022 r.

IBLCE zaoferuje administrację egzaminów IBCLC z marca/kwietnia i września 2022 r. za pośrednictwem funkcji zdalnego monitorowania na żywo w języku angielskim, który jest obecnie jedynym językiem oferowanym przez zewnętrznego dostawcę testów IBLCE.

IBLCE zatwierdziło stosowanie LRP w administracjach egzaminacyjnych IBCLC 2022 w świetle trwającej globalnej pandemii. Jakiekolwiek wykorzystanie LRP do egzaminów IBCLC w 2023 roku i później będzie podlegało dalszej weryfikacji.

 

Jeśli chodzi o dostępne opcje finansowe , poniżej znajduje się wykres, który przedstawia punkty decyzyjne wraz z odpowiednimi datami:

Rozwiązania finansowe dla kandydatów wycofujących/anulujących termin egzaminu zaplanowanego na marzec/kwiecień i wrzesień 2022 r. 

KtoCoKiedy
WSZYSCY kandydaci przyjęci na egzamin marzec/kwiecień 2022 lub wrzesień 2022Częściowy zwrot pieniędzy
(50% wniesionych opłat)
Marzec/kwiecień Kandydaci: Złóż wniosek do IBLCE do 25 lutego 2022 r.

Kandydaci na wrzesień: Złóż wniosek do IBLCE do 19 sierpnia 2022 r.

Do wypłaty z częściowym zwrotem nie są wymagane żadne dokumenty.
WSTĘPNI KANDYDACI:
Kandydaci, którzy nie są jeszcze IBCLC i są zatwierdzeni do egzaminu marzec/kwiecień 2022 lub wrzesień 2022
Odrocz opłaty do jednego z dwóch kolejnych egzaminów* 

*Kandydaci muszą złożyć wniosek i spełnić wymagania certyfikacyjne w roku, w którym przystąpią do egzaminu.
Złóż wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami** przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po terminie egzaminu.
PONOWNA CERTYFIKACJA PRZEZ EGZAMIN:
Kandydaci, którzy recertyfikują się przez egzamin i są zakwalifikowani do egzaminu marzec/kwiecień 2022 lub wrzesień 2022
Odrocz opłaty na jeden z kolejnych dwóch egzaminów* i otrzymaj roczne przedłużenie certyfikacji do 31 grudnia 2023 r.

*Kandydaci muszą złożyć wniosek i spełnić wymagania dotyczące ponownej certyfikacji w roku, w którym przystąpią do egzaminu.
Prześlij wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami** i 15 punktami L-CERP przed datą egzaminu lub w ciągu 30 dni po terminie egzaminu.
WSZYSCY kandydaci przyjęci na egzamin marzec/kwiecień 2022 lub wrzesień 2022Pełen zwrot kosztówMarzec/kwiecień Kandydaci: Złóż wniosek do IBLCE do 25 lutego 2022 r., z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami**.

Wrzesień Kandydaci: Złóż wniosek do IBLCE do 19 sierpnia 2022 r., z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami**.

Aby poprosić o odroczenie egzaminu w 2023 r., Skontaktuj się z lokalizacją IBLCE, która Ci służy.

**Nadzwyczajne okoliczności obejmują problemy związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata i/lub partnera/małżonka, problemy zdrowotne związane z COVID-19 u kandydata lub najbliższego członka jego rodziny, i/lub obawa przed udaniem się w miejsce publiczne w związku z występowaniem COVID-19. 

Więcej szczegółów na temat tych opcji można znaleźć w zakładce IBLCE COVID-19 na stronie internetowej IBLCE, gdzie będą umieszczane konkretne informacje i aktualizacje. Warianty te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kandydatów na egzaminy w roku 2022 z uwagi na COVID-19.

Należy dokładnie rozważyć kwestie związane z podróżowaniem.

Dodatkowo, podczas gdy przepisy lokalne, stanowe i federalne mogą ograniczać  przeprowadzanie egzaminu w punktach egzaminacyjnych w Stanach Zjednoczonych , program IBCLC jest uważany za niezbędny, dlatego też oferuje większą dostępność centrów egzaminacyjnych. Additionally, while local, state and federal regulations may restrict examination administration delivery at US locations; the IBCLC programme is deemed essential therefore offering greater test centre location availability.

Dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE, firma Prometric, jest zobowiązany do przestrzegania  zaleceń rządowych i Światowej Organizacji Zdrowia i będzie uzależniony od lokalnych wytycznych rządowych.  Więcej informacji na temat tych polityk i praktyk w zakresie zdystansowania społecznego można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

W tym miejscu można zapoznać się z Zawiadomieniem o dniu egzaminu.

Zaktualizowano 2 sierpnia 2022 r

← Wróć do Centrum zasobów COVID-19