Aktualizacja z 23 października 2020 r: Termin składania wniosków o odroczenie z egzaminu IBCLC 2020 do 2021 r. Zbliża się 30 października 2020 r.

Jeśli zostałeś zatwierdzony do egzaminu IBCLC 2020, ale nie możesz przystąpić do egzaminu IBCLC 2020, pamiętaj, że termin składania wniosku o odroczenie egzaminu w 2021 r. W związku z polityką IBLCE w zakresie nadzwyczajnych okoliczności zbliża się wkrótce. Dziękuję za uwagę, że termin złożenia wniosku o odroczenie upływa 30 października 2020 r.

Rozumiemy, że dla wielu jest to trudny czas. Polityka IBLCE dotycząca nadzwyczajnych okoliczności, która obejmuje obawy związane z COVID-19, takie jak: utrata pracy kandydata i / lub partnera / małżonka, problem zdrowotny COVID-19 dla kandydata lub członka najbliższej rodziny i / lub obawa przed publicznym ujawnieniem się na COVID-19.

Skontaktuj się z lokalizacją IBLCE, która służy Ci, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć proces.

W przypadku kandydatów do ponownej certyfikacji: aby odroczyć egzamin w 2021 r. I otrzymać roczne przedłużenie certyfikacji, należy złożyć 15 L-CERP z wnioskiem o odroczenie do 30 października 2020 r.

← Powrót do Centrum zasobów COVID-19