Update vanaf 6 oktober 2020: De IBLCE verlengt tot 30 september 2021 de bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan klinische praktijkvereisten voor de toelating tot IBCLC certificering

Als gevolg van het aanhoudende wereldwijde effect van de COVID-19 pandemie, zal de IBLCE tot 30 september 2021 toestaan dat klinische praktijkuren met behulp van technologie voor certificering in aanmerking komen.

Lees voor bijzonderheden de nieuwe versie van de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten, welke oorspronkelijk in mei en april 2020, en nu opnieuw in october 2020 is gepubliceerd.

Belangrijke informatie voor Leerweg 1, 2 & 3 kandidaten die voor het eerst examen doen en hun supervisoren/mentors:

  • Zoals reeds eerder aangegeven, wijzigt dit document niet wezenlijk de bestaande praktijkvereisten van de IBLCE om voor certificering in aanmerking te komen. Het geeft slechts informatie hoe – met gebruikmaking van technologie – aan de klinische geschiktheidsvereisten van de IBLCE kan worden voldaan.
  • Lees de Voorlopige richtlijn, in samenhang met de Informatiegids voor de kandidaten, voor een goed begrip van de vereisten om in aanmerking te komen voor de IBCLC certificering.
  • Het verstrekken van borstvoedingadvies met gebruikmaking van technologie moet in overeenstemming zijn met het IBLCE-advies met betrekking tot telegezondheid en de praktijkgidsen met IBCLC richtlijnen

De IBLCE blijft dit beleid beoordelen en verfijnen. Nadere bevindingen zullen in de komende maanden worden gepresenteerd.

← Informatiecentrum voor COVID-19