Aktualizacja z 19 grudnia 2022 r.: IBLCE wprowadza status nieaktywny na 2023 r.

(Update as of December 19, 2022: IBLCE Introduces Inactive Status for 2023 — Polish)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IBLCE wprowadza nowy status „nieaktywny” z dniem 1 stycznia 2023 r., który pozwoli kandydatom, którzy nie dokonali ponownej certyfikacji na czas, na przywrócenie kwalifikacji na podstawie egzaminu lub samooceny CE i punktów CERP.

Począwszy od konsultantów IBCLC, którzy mieli przejść ponowną certyfikację w 2022 r., konsultanci IBCLC, którzy nie dokonają ponownej certyfikacji w roku, w którym wygasa ich poświadczenie, automatycznie przejdą na status nieaktywny 1 stycznia następnego roku. Dziękujemy za odnotowanie, że osoby nie posiadają certyfikatu IBCLC – i nie mogą używać oznaczenia IBCLC po swoim nazwisku lub praktyce jako IBCLC – będąc w statusie nieaktywnym.

Aby przejść ze statusu Nieaktywny z powrotem do statusu Aktywny, kandydaci będą musieli:

  • Przywrócenie na podstawie egzaminu IBCLC lub samooceny CE i punktów CERP, spełniając wszystkie aktualne wymagania ponownej certyfikacji* w roku, w którym posiadają status Nieaktywny
    • Kandydaci muszą aplikować w czasie zwykłych okien aplikacyjnych publikowanych na stronie internetowej IBLCE
  • Zdobądź dodatkowe 15 CERP**
  • Uiścić opłatę

* Kandydaci, którzy zostaną przywróceni do pracy tylko przez egzamin w 2023 r., nie muszą spełniać wymagań dotyczących podstawowego podtrzymywania życia ani 250 godzin praktyki klinicznej.
** Kandydaci, którzy zostaną przywróceni do pracy tylko przez egzamin w 2023 r., nie muszą aby ukończyć dodatkowe 15 punktów CERP.

Status Nieaktywny zastąpi Status Wygasły. Wcześniej wygasli kandydaci mogli zostać przywróceni tylko na podstawie egzaminu. Kandydaci mogą teraz przywrócić stan nieaktywny poprzez badanie lub za pomocą punktów CERP. Jeśli złożyłeś wniosek o badanie w celu przywrócenia do pracy w marcu 2023 r., ale wolisz przywrócić do pracy za pomocą punktów CERP, skontaktuj się z Region IBLCE, który Ci służy.

← Powrót do strony zasobów COVID-19