Posodobitev z dne 19. decembra 2022: IBLCE uvaja status neaktivnosti za leto 2023

(Update as of December 19, 2022: IBLCE Introduces Inactive Status for 2023 — Slovenian)

Kot je bilo že napovedano, IBLCE 1. januarja 2023 uvaja nov status »neaktiven«, ki bo kandidatom, ki niso pravočasno ponovno pridobili certifikata, omogočil, da se ponovno vključijo bodisi z izpitom bodisi s samoocenjevanjem CE in CERP.

Začenši z IBCLC-ji, ki bi se morali ponovno certificirati leta 2022, bodo IBCLC-ji, ki ne ponovno certificirajo v letu, ko jim poteče poverilnica, 1. januarja naslednje leto samodejno prešli v neaktiven status. Hvala za obvestilo, da posamezniki niso certificirani kot IBCLC – in jim ni dovoljeno uporabljati oznake IBCLC za svojim imenom ali prakso kot IBCLC – medtem ko so v neaktivnem statusu.

Za prehod iz neaktivnega statusa nazaj v aktivni status bodo morali kandidati:

  • Obnovitev z izpitom IBCLC ali s samoocenjevanjem CE in CERP, pri čemer izpolnjujejo vse trenutne zahteve za ponovno certificiranje* v letu, ko imajo status neaktivnosti
    • Kandidati se morajo prijaviti med rednimi prijavnimi okni, objavljenimi na spletni strani IBLCE
  • Prislužite si dodatnih 15 CERP**
  • Plačajte pristojbino

* Kandidatom, ki se vrnejo le z izpitom v letu 2023, ni treba izpolnjevati zahtev za osnovno življenjsko podporo ali 250 ur klinične prakse.
** Kandidati, ki se vrnejo le z izpitom v letu 2023, ne potrebujejo za dokončanje dodatnih 15 CERP.

Neaktivni status bo nadomestil Preteklo stanje. Prej so se izpadli kandidati lahko vrnili le z izpitom. Kandidati se zdaj lahko obnovijo z izpitom ali s CERP iz statusa neaktivnosti. Če ste se marca 2023 prijavili na izpit za ponovno vključitev, vendar bi se raje vrnili s CERP, se obrnite na Regija IBLCE, ki vam služi.

← Nazaj na COVID-19 Stran z viri