Ενημέρωση από τις 5 Δεκεμβρίου 2022: Προγραμματισμένη συντήρηση στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων του IBLCE

(Update as of December 5, 2022: Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Greek)

Εάν συνδεθείτε στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων του IBLCE, ενδέχεται να παρατηρήσετε κάποιες μικρές αλλαγές. Αυτό οφείλεται στην προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον εξατομικευμένο λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19