Ενημέρωση από τις 6 Δεκεμβρίου 2021: Προγραμματισμένη συντήρηση στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων του IBLCE

(Update as of December 6, 2021: Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Greek)

Εάν συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων του IBLCE, ενδέχεται να παρατηρήσετε κάποιες μικρές αλλαγές. Αυτό οφείλεται στην προγραμματισμένη συντήρηση στο σύστημα.

Αυτή η συντήρηση δεν θα επηρεάσει τις αιτήσεις για την εξέταση IBCLC Μαρτίου/Απριλίου 2022.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον εξατομικευμένο λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19