Aktualizacja z 9 grudnia 2021 r.: Zaktualizowany „Szczegółowy zarys treści” dla konsultantów IBCLC już dostępny

(Updated International Board Certified Lactation Consultant Detailed Content Outline Now Available — Polish)

W ramach najlepszych praktyk organizacje certyfikujące okresowo przeprowadzają analizę praktyki, zwaną również analizą pracy lub badaniem podziału ról. Analiza praktyki służy jako podstawa egzaminu certyfikacyjnego. Przeprowadzana jest przez ekspertów merytorycznych w porozumieniu z psychometrykiem, przy uwzględnieniu istotnego wkładu populacji osób certyfikowanych, uzyskanego na podstawie szczegółowej ankiety dotyczącej analizy praktyk. Dyplom IBCLC® to prawdziwie globalny certyfikat, posiadany obecnie przez ponad 33 000 specjalistów w 125 krajach, pochodzących z różnych środowisk, grup językowych i kulturowych.

W lipcu 2018 roku rada IBLCE utworzyła międzynarodową grupę ekspercką ds. analizy praktyki pod przewodnictwem doktor habilitowanej zdrowia publicznego Christiny Porucznik, epidemiolożki i doświadczonej badaczki kwestii związanych z karmieniem piersią.

Miesiąc później opublikowano publiczne zawiadomienie o naborze do grupy, a następnie wybrano członków w sposób odzwierciedlający populację osób certyfikowanych przez IBCLC. Przewodnicząca, psychometryk i dwanaście osób z całego świata reprezentujących różnorodną społeczność IBCLC spotkało się po raz pierwszy w marcu 2019 roku.

Grupa ekspercka przeprowadziła żmudną procedurę opisaną szczegółowo w „Podsumowaniu analizy praktyki”, do którego link znajduje się poniżej. Ponadto rozesłano e-mailem ankietę we wszystkich aktualnych językach IBCLC, jak również udostępniono ją w mediach społecznościowych IBLCE. W wyniku tego badania uzyskano ponad 4000 odpowiedzi, z czego 54% pochodziło z regionu Ameryk i Izraela, 27% z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a 19% z regionu Azji, Pacyfiku i Afryki. Dane otrzymano w 17 językach.

Ze względu na początek globalnej pandemii COVID-19 i dyskusje w niektórych częściach świata związane z używaniem języka nacechowanego płciowo w ankiecie znalazły się opcjonalne pytania dotyczące tych dwóch tematów. Eksperci dokładnie przejrzeli otrzymane dane i rozważyli sposób, w jaki mówi się o karmieniu piersią na arenie międzynarodowej, biorąc pod uwagę prawdziwie globalną obecność IBCLC. Zob. np. „Globalny zbiór danych dot. karmienia piersią”.

Na podstawie danych od ponad 4000 respondentów, w porozumieniu z profesjonalnym zespołem psychometrycznym i przy udziale ekspertów merytorycznych, proces ten doprowadził do powstania „Szczegółowego zarysu treści”, który będzie obowiązywał przy przeprowadzaniu egzaminu IBCLC w 2023 roku i w kolejnych latach.

Dostęp do „Szczegółowego zarysu treści” na rok 2023 i kolejne lata. Dostępne są również informacje o ustaleniach i procedurze.

← Powrót do strony zasobów COVID-19