Posodobitev od 16. aprila 2021: Posodobitev stanja upokojenega in neaktivnega IBCLC leta 2021 za IBCLC-je, ki ne nameravajo ponovno certificirati.

(Update as of April 16, 2021: Update on IBCLC Retired and Inactive Status in 2021 for IBCLCs who do not plan to recertify. – Slovenian)

IBLCE je na naši spletni strani in na sestankih z začetkom junija 2019 sporočil, da leta 2021 uvaja dve novi možnosti za IBCLC, ki ne načrtujejo ponovnega certificiranja, ko poteče njihovo certificiranje: IBCLC status upokojenega in neaktivni status.

Tako kot številne druge organizacije je na delovanje IBLCE vplivala pandemija, zato posodabljamo časovni načrt izvajanja za status upokojenega in neaktivnega stanja IBCLC.

Upokojeni status IBCLC bo uveden letos in kmalu bomo delili več informacij o tem statusu.

Izvajanje stanja neaktivnosti se premakne na leto 2022, več podrobnosti pa bo pozneje letos. Leta 2021 ima IBLCE še vedno potekel status, v katerem lahko opravljate izpit, ne da bi izpolnili začetna merila za upravičenost kandidatov v enem letu po izteku certifikata. Več o pretečenem stanju preberite v priročniku za ponovno potrjevanje (stran 21).

Ko bodo na voljo, bomo delili nove informacije. Nadaljujte s preverjanjem najnovejših novic v Centru virov COVID-19.

← Nazaj v informacijski center o covidu-19 2020