Ενημέρωση από τις 31 Μαΐου 2022: Τεχνικό πρόβλημα στο Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Διαπιστευτηρίων της IBLCE

(Update as of May 31, 2022: IBLCE’s Online Credential Management System Experiencing Technical Issue — Greek)

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων της IBLCE αντιμετωπίζει ένα τεχνικό σφάλμα που επηρεάζει όλες τις πληρωμές. Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.

Θα μοιραστούμε όταν λυθεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19