Aktualizacja z dnia 1 czerwca 2022 r.: Rozwiązanie problemu internetowego systemu zarządzania poświadczeniami IBLCE i termin składania wniosków o egzamin IBCLC we wrześniu 2022 r. Przedłużony do 2 czerwca 2022 r.

(Update as of June 1, 2022: IBLCE’s Online Credential Management System Issue Resolved and Deadline to Apply for the September 2022 IBCLC Examination Extended Through June 2, 2022 — Polish)

System zarządzania poświadczeniami online IBLCE po raz kolejny pomyślnie przetwarza wszystkie płatności, w tym wnioski o egzamin IBCLC we wrześniu 2022 r. Dziękujemy za cierpliwość podczas rozwiązywania tego problemu.

Aby zrekompensować 12 godzin, kiedy system nie działał 31 maja 2022 r., i aby umożliwić kandydatom dokończenie płatności za zgłoszenie, IBLCE przedłuża termin składania wniosków na wrześniowe egzaminy IBCLC do 2 czerwca 2022 r.

Ostateczny termin ponownej certyfikacji przez punkty CERP pozostanie 30 września 2022 r.

Znajdź aplikację w swoim języku na swojej stronie językowej.

← Powrót do strony zasobów COVID-19