Aktualizacja na dzień 30 czerwca 2022 r.: Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących praktyki klinicznej ścieżek 1, 2 i 3 zostały przedłużone do 30 września 2023 r.

(Update as of June 30, 2022: The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2 and 3 Clinical Practice Requirements is extended to September 30, 2023 — Polish)

Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących praktyki klinicznej 1, 2 i 3 zostały przedłużone do 30 września 2023 r. ze względu na trwałe skutki pandemii COVID-19. Niniejsze wytyczne zostaną w najbliższej przyszłości zaktualizowane na stronie internetowej IBLCE we wszystkich językach.

← Powrót do strony zasobów COVID-19