Ažuriranje od 19. kolovoza 2022.: Pregled IBLCE-ove ID politike

(Update as of August 19, 2022: Review of IBLCE’s ID Policy — Croatian)

Ako polažete IBCLC ispit u rujnu 2022., važno je da pregledate politiku IBLCE ID-a i provjerite svoje osobne iskaznice! Kako bi pristupili ispitu, kandidati moraju predočiti DVA (2) identifikacijska dokumenta. Ime i prezime na dva obrasca osobne iskaznice koje predočite na dan ispita i ime koje imate u evidenciji IBLCE-a moraju odgovarati.

Ako trebate ažurirati ime u evidenciji IBLCE-a kako bi odgovaralo vašim ID-ovima, kontaktirajte IBLCE lokaciju koji vam služi što je prije moguće, a prije 2. rujna 2022.

Sada je pravo vrijeme da provjerite svoje osobne iskaznice kako biste bili sigurni da zadovoljavaju zahtjeve IBCLC ispita:

PRVI oblik identifikacije mora biti valjana službena osobna iskaznica koja nije istekla i uključuje ime kandidata, trenutnu fotografiju i potpis. Prihvaćaju se sljedeći oblici ID-ova:

  • vozačka dozvola sa fotografijom
  • međunarodna/nacionalna/regionalna/lokalna osobna iskaznica s fotografijom
  • putovnica sa fotografijom
  • vojna iskaznica s fotografijom
  • zelena karta, karta za stalni boravak ili viza s fotografijom

DRUGA osobna iskaznica mora sadržavati ime i potpis kandidata ili njegovo ime i trenutnu fotografiju. Opcije uključuju:

  • kreditna kartica (Ne prihvaća se ako se testira putem Live Remote Proctoring ili LRP)
  • kartica socijalnog osiguranja (Ne prihvaća se ako se testira putem LRP-a)
  • radni odnos / studentska iskaznica
  • profesionalna licenca
  • kartice zdravstvenog osiguranja

Za kandidate koji se testiraju putem LRP-a: radi zaštite privatnosti kandidata, kreditne kartice i kartice socijalnog osiguranja ne prihvaćaju se kao oblik identifikacije. Kandidat umjesto toga može predočiti dva oblika primarne identifikacije ako ne imaju sekundarni oblik identifikacije. Osim toga, samo će se osobne iskaznice na engleskom jeziku prihvaćati za LRP preglede.

Hvala što ste primijetili da pravni dokumenti koji pokazuju promjenu imena, kao što su vjenčani list ili odluka o razvodu itd., NEĆE biti prihvaćeni u ispitnom centru.

Ako imate bilo kakvih pitanja o vašoj specifičnoj situaciji, obratite se IBLCE lokaciji koja vam pruža usluge.

← Povratak na stranicu resursa COVID-19