Aktualizacja z 16 września 2020 r .: Termin składania wniosków o odroczenie egzaminu w 2021 r. To 30 października 2020 r.

Przyjazne przypomnienie – w przypadku kandydatów na egzamin z września 2020 r., Jeśli nie możesz przystąpić do egzaminu w tym roku, możesz odroczyć egzamin w 2021 r. Zgodnie z polityką IBLCE dotyczącą nadzwyczajnych okoliczności.

Nadzwyczajne okoliczności obejmują obawy związane z COVID-19, takie jak utrata pracy kandydata i / lub partnera / małżonka, problem zdrowotny związany z COVID-19 kandydata lub członka najbliższej rodziny i / lub obawa przed publicznym ujawnieniem się z powodu COVID-19. IBLCE rozumie, że dla wielu jest to trudny czas.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi, że termin składania wniosków o odroczenie upływa 30 października 2020 r. Skontaktuj się z placówką IBLCE, która służy Ci, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć proces.

W przypadku kandydatów do ponownej certyfikacji: Aby odroczyć egzamin w 2021 r. I otrzymać roczne przedłużenie certyfikacji, należy złożyć 15 L-CERP z wnioskiem o odroczenie do 30 października 2020 r.

← Powrót do Centrum zasobów COVID-19