Aktualizacja z dnia 24 września 2021 r.: Ponowna certyfikacja przez CERPs Reminders

(Update as of September 24, 2021: Recertification by CERPs Reminders — Polish)

Został mniej niż tydzień do ponownej certyfikacji przez punkty CERP – jeśli masz zamiar dokonać ponownej certyfikacji, wypełnij zgłoszenie do 30 września 2021 r. Dowiedz się więcej o ponownej certyfikacji przez punkty CERP tutaj.

Aplikację znajdziesz na swojej stronie językowej. Kandydaci mogą składać wnioski w systemie zarządzania poświadczeniami online IBLCE w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Jeśli złożyłeś wniosek o ponowną certyfikację przez punkty CERP, możesz sprawdzić w systemie zarządzania poświadczeniami online IBLCE, aby sprawdzić, czy pomyślnie przeszedłeś recertyfikację . Dowiedz się, tutaj. Obecnie mamy dużą liczbę aplikacji. Jeśli wniosek jest „oczekujący”, IBLCE może wymagać dodatkowych informacji. Poczekaj kilka tygodni na rozpatrzenie zgłoszenia przez koordynatora. Dziękuję za cierpliwość.

← Powrót do strony zasobów COVID-19