Aktualizacja z 29 września 2021 r.: Wniosek o status emeryta pojawi się w połowie października

(Update as of September 29, 2021: The Application for Retired Status is Coming in Mid-October — Polish)

Jak ogłoszono wcześniej, status emeryta to nowa opcja, która pozwala emerytowanym IBCLC pozostać w kontakcie do IBLCE i uznania ich wieloletniej pracy jako IBCLC.

Chociaż pierwotnie zaplanowano otwarcie we wrześniu, ten nowy status pojawi się wkrótce! Po niewielkim opóźnieniu okno inauguracyjnej aplikacji zostanie otwarte w połowie października.

Wniosek o status emeryta będzie najpierw dostępny w języku angielskim. Zgłoszenia w innych językach IBLCE będą dostępne.

IBCLC, które mają zostać ponownie certyfikowane w 2021 r., oraz byłych IBCLC, których certyfikacja wygasła między 2010 a 2020 r., będą miały okres jednego roku lub do 30 września 2022 r., aby ubiegać się o ten nowy status.

Idąc dalej, IBCLC muszą ubiegać się o status emerytowany IBCLC w roku, w którym wygasa ich certyfikacja.

Ten nowy status oznacza uznanie i jest przeznaczony dla tych, którzy nie ćwiczą już aktywnie jako IBCLC i nie zamierzają wracać do praktyki.

Dowiedz się więcej o szczegółach tego nowego statusu tutaj.

← Powrót do strony zasobów COVID-19