Ενημέρωση από τις 9 Σεπτεμβρίου 2021: Επαλήθευση από Υπενθυμίσεις CERPs

(Update as of September 9, 2021: Recertification by CERPs Reminders–Greek)

Απομένουν μόνο τρεις εβδομάδες για την εκ νέου πιστοποίηση από τα CERP – εάν πρόκειται να κάνετε εκ νέου πιστοποίηση, φροντίστε να ολοκληρώσετε την αίτησή σας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκ νέου πιστοποίηση από CERPs εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων του IBLCE στα αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά. Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή σε όλες τις άλλες γλώσσες IBLCE στη σελίδα γλώσσας σας.

Εάν υποβάλατε μια αίτηση για επαναπιστοποίηση από CERP, μπορείτε να ελέγξετε στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης διαπιστευτηρίων της IBLCE για να δείτε εάν έχετε πιστοποιήσει με επιτυχία. Μάθετε πώς εδώ.

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19