OPDATERING den 1. juli 2020: Skemalægning af 2020-eksamener over de kommende uger

Som oplyst tidligere i IBLCE Informationswebinaret den 28. maj 2020, vil kandidater til IBCLC 2020-eksamenen få adgang til at skemalægge deres eksamensaftaler i løbet af de kommende uger. 

I første omgang sender IBLCE e-mails med eksamensgodkendelser ud til kandidaterne fra marts/april 2020-eksamenen. Eftersom vi blev nødt til at udskyde eksamenerne i marts/april, vil det i første omgang være kandidater fra marts/april-eksamenen, der får adgang til at skemalægge deres eksamener. Kort tid efterfølgende vil e-mails med eksamensgodkendelser blive sendt ud til kandidater til september 2020-eksamenen.

Vær opmærksom på, at disse e-mails bliver sendt over flere uger i juli og august. Hvis du ikke har modtaget en e-mail selv, men hører fra andre, som har modtaget deres, skal du ikke kontakte IBLCE lige med det samme din e-mail kan stadig være på vej!  

Som vi har nævnt tidligere, er det vigtigt, at du ikke kontaktet eksamensudbyderen, før du har modtaget e-mailen med din eksamensgodkendelse fra IBLCE. Hvis du kontakter udbyderen før du modtager din eksamensgodkendelse, kan det skabe rod i skemalægningen af din eksamen og give dig en dårlig oplevelse.

IBLCE vil udgive regelmæssige opdateringer via COVID-19 ressourcecentret, så snart vi går i gang med at sende e-mails ud til kandidater. Besøg ressourcecentret jævnligt for at få de seneste nyheder.

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter