OPDATERING pr. 16. juni 2020: E-mails fra Prometric om skemalægning er sendt til IBLCE-eksamenskandidater ved en fejltagelse – se bort fra den! 

Ved en fejl udsendte Prometric den 15. juni 2020 en række e-mails til IBCLC-kandidater fra marts/april 2020-eksamenen, hvor de blev inviteret til at skemalægge deres eksamener. Denne e-mail, som var en generel besked til prøvetagere, blev sendt ud ved en fejltagelse fra Prometrics side. Den levede ikke op til de specifikke krav for IBCLC-programmet, og var ikke tiltænkt IBCLC-kandidater.  

Som vi har meddelt tidligere, vil kandidater til IBCLC-eksamenen i marts/april og september 2020 få adgang til at kunne skemalægge deres eksamensaftaler i juli-august.  

Undlad at kontakte Prometric eller IBLCE for at skemalægge din eksamen på nuværende tidspunkt. På forhånd tak!  

Yderligere opdateringer vil blive offentliggjort her i COVID-19 ressourcecentret, efterhånden som de bliver tilgængelige.  

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter