Ειδοποίηση για τις επιλογές εξέτασης και την ημέρα εξέτασης της IBLCE (Exam Day Notice – Greek)

Ανακοίνωση του IBLCE για τις επιλογές των υποψηφίων αναφορικά με την εξέταση και για την ημέρα της εξέτασης

Είτε συμμετέχετε για πρώτη φορά στις εξετάσεις είτε είστε ήδη πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί δίνοντας την εξέταση, το IBLCE έχει διαμορφώσει διάφορες πολιτικές, ώστε να μπορείτε να λάβετε την καλύτερη απόφαση για εσάς και την οικογένειά σας με βάση την προσωπική σας κατάσταση. 

Καθώς το IBLCE προβαίνει στις σχετικές προετοιμασίες για την εξέταση του 2020, προσφέρει τόσο στους πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC όσο και στους υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά διάφορες δυνατότητες, όπως Live Remote Proctoring – επιλογή διαθέσιμη από τον προμηθευτή στα αγγλικά (μάθετε περισσότερα εδώ εφόσον μπορείτε να δώσετε την εξέταση στα αγγλικά), διεξαγωγή της εξέτασης σε εξεταστικό κέντρο, μεταφορά των καταβεβλημένων εξέταστρων στο επόμενο έτος ή επιστροφή των εξέταστρων. 

Με βάση τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Ενημερωτικό ηλεκτρονικό σεμινάριο του IBLCE της 28ης Μαΐου 2020 και την ενότητα των Συχνών Ερωτήσεων στο Κέντρο Αναφοράς του IBLCE για την COVID-19, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές:

 

Όσον αφορά τις επιλογές σας από οικονομικής απόψεως, ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τα στάδια στα οποία πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση, καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες:

Επιλογές από οικονομικής απόψεως για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαρτίου/ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020 σε περίπτωση αποχώρησης/ ακύρωσης ραντεβού εξέτασης

Ποιος Τι Πότε 
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι Επιστροφή μέρους των εξέταστρων 
(50% των καταβεβλημένων εξέταστρων) 
Υποβολή αιτήματος στο IBLCE έως τις 31 Αυγούστου 2020. 
Υποψήφιοι που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην εξέταση Μεταφορά εξέταστρων για χρήση σε εξέταση το 2021 Υποβολή αιτήματος με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία* πριν την ημερομηνία εξέτασης ή εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της εξέτασης. 
Υποψήφιοι που επιθυμούν ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  Μεταφορά εξέταστρων για χρήση σε εξέταση το 2021 και παράταση της πιστοποίησης για ένα έτος Υποβολή αιτήματος με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία* και 15 μόρια «L-CERP» πριν την ημερομηνία εξέτασης ή εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της εξέτασης. 
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι  Επιστροφή πλήρους ποσού των εξέταστρων  Υποβολή αιτήματος στο IBLCE έως τις 31 Αυγούστου 2020 με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία*. 

Για να ζητήσετε αναβολή σε εξέταση το 2021, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

*Στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα για την πανδημία COVID-19 στον ιστότοπο του IBLCE http://www.iblce.org η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Οι επιλογές αυτές παρέχονται λόγω της πανδημίας COVID-19 και ισχύουν μόνο για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 2020.

Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τα ζητήματα μετακίνησης που σας αφορούν προσωπικά.

Επιπλέον, παρόλο που οι τοπικοί, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν τη διεξαγωγή της εξέτασης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των ΗΠΑ, το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC κρίνεται θεμελιώδους σημασίας και, συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα όσον αφορά τις τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων.

Η Prometric, ο προμηθευτής του IBLCE για τη διεξαγωγή της εξέτασης, έχει δεσμευτεί να παραμείνει σε συμμόρφωση με τις εντολές των κρατικών αρχών και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και θα ενεργεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των τοπικών κυβερνητικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανατρέξτε εδώ.

Ανατρέξτε εδώ και μελετήστε την Ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης.

Ενημερώθηκε στις 14 Αυγούστου 2020

← Επιστροφή στο Κέντρο πόρων COVID-19