Ειδοποίηση για τις επιλογές εξέτασης και την ημέρα εξέτασης της IBLCE (Exam Day Notice – Greek)

Ανακοίνωση του IBLCE για τις επιλογές των υποψηφίων αναφορικά με την εξέταση και για την ημέρα της εξέτασης

Είτε συμμετέχετε για πρώτη φορά στις εξετάσεις είτε είστε ήδη πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί δίνοντας την εξέταση, το IBLCE έχει διαμορφώσει διάφορες πολιτικές, ώστε να μπορείτε να λάβετε την καλύτερη απόφαση για εσάς και την οικογένειά σας με βάση την προσωπική σας κατάσταση. 

Καθώς το IBLCE προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του 2023, τόσο οι IBCLC όσο και οι αρχικοί υποψήφιοι έχουν πολλές επιλογές στη διάθεσή τους, όπως:

  • Ζωντανή Απομακρυσμένη Προστασία (διατίθεται στα Αγγλικά μόνο από τον προμηθευτή δοκιμών; μάθετε περισσότερα εδώ εφόσον μπορείτε να δώσετε την εξέταση στα αγγλικά),
  • διεξαγωγή της εξέτασης σε εξεταστικό κέντρο,
  • Αναβολή των αμοιβών σας για το επόμενο έτος λόγω τεκμηριωμένων έκτακτων περιστάσεων, ή
  • Μερική οικονομική επιστροφή εξόδων εξέτασης.

Live Remote Proctoring (LRP) το 2023

Το IBLCE θα προσφέρει τις εξετάσεις Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2023 μέσω του Live Remote Proctoring στα Αγγλικά, η οποία είναι προς το παρόν η μόνη γλώσσα που προσφέρεται από τον τρίτο προμηθευτή δοκιμών της IBLCE.

Λάβετε υπόψη ότι το LRP απαιτεί οι υποψήφιοι να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνολογίας και να μπορούν να κάνουν δοκιμές σε ιδιωτική τοποθεσία. Οι υποψήφιοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο LRP θα πρέπει να εξετάσουν τις υπάρχουσες απαιτήσεις (στα αγγλικά) εδώ.

Η IBLCE ενέκρινε τη χρήση LRP για το 2023 διοικητικές εξετάσεις IBCLC υπό το φως της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας. Οποιαδήποτε χρήση του LRP για εξετάσεις IBCLC το 2024 και μετά θα υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο.

Επιλογές από οικονομικής απόψεως για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις 2023 σε περίπτωση αποχώρησης/ ακύρωσης ραντεβού εξέτασης

Όσον αφορά τις επιλογές σας από οικονομικής απόψεως, ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τα στάδια στα οποία πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση, καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες:

ΠοιοςΤιΠότε
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι που εγκρίθηκαν για τις εξετάσεις Μαρτίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023Μερική αποζημίωση

(50% των τελών που καταβάλλονται)
Υποψήφιοι Μάρτιος/Απρίλιος: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 23 Αυγούστου 2023.

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση για ανάληψη με μερική επιστροφή χρημάτων.
ΑΡΧΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
Υποψήφιοι που δεν είναι ακόμη IBCLC και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Μαρτίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023
Αναβολή αμοιβών σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* 

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης το έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών από το παράθυρο εξέτασης.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Οι υποψήφιοι που επαναβεβαιώνονται με εξέταση και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Μαρτίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023
Αναβάλετε τα τέλη σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* και λάβετε παράταση πιστοποίησης για ένα έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις επαναπιστοποίησης κατά το έτος που συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** και 15 L-CERP πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών μετά το παράθυρο εξέτασης.

Για να ζητήσετε αναβολή σε εξέταση το 2024, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

**Στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο IBLCE, καθώς συγκεκριμένες πληροφορίες και ενημερώσεις θα παρέχονται εκεί όταν είναι διαθέσιμες. Οι επιλογές αυτές παρέχονται λόγω της πανδημίας COVID-19 και ισχύουν μόνο για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 2022.

Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τα ζητήματα μετακίνησης που σας αφορούν προσωπικά.

Επιπλέον, παρόλο που οι τοπικοί, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν τη διεξαγωγή της εξέτασης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των ΗΠΑ, το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC κρίνεται θεμελιώδους σημασίας και, συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα όσον αφορά τις τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων.

Η Prometric, ο προμηθευτής του IBLCE για τη διεξαγωγή της εξέτασης, έχει δεσμευτεί να παραμείνει σε συμμόρφωση με τις εντολές των κρατικών αρχών και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και θα ενεργεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των τοπικών κυβερνητικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανατρέξτε εδώ.

Ανατρέξτε εδώ και μελετήστε την Ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης*.

* Αυτή η Ειδοποίηση Ημέρας Εξέτασης είναι τρέχουσα για την εξέταση IBCLC του Σεπτεμβρίου 2022 και θα ενημερωθεί για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2023. Ελέγξτε ξανά εδώ όταν ανοίξουν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

Ενημερώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022

← Επιστροφή στο Κέντρο πόρων COVID-19