Ειδοποίηση για τις επιλογές εξέτασης και την ημέρα εξέτασης της IBLCE (Exam Day Notice – Greek)

Ανακοίνωση του IBLCE για τις επιλογές των υποψηφίων αναφορικά με την εξέταση και για την ημέρα της εξέτασης

Είτε συμμετέχετε για πρώτη φορά στις εξετάσεις είτε είστε ήδη πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί δίνοντας την εξέταση, το IBLCE έχει διαμορφώσει διάφορες πολιτικές, ώστε να μπορείτε να λάβετε την καλύτερη απόφαση για εσάς και την οικογένειά σας με βάση την προσωπική σας κατάσταση. 

Καθώς το IBLCE προβαίνει στις σχετικές προετοιμασίες για την εξέταση του 2022, προσφέρει τόσο στους πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC όσο και στους υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά διάφορες δυνατότητες, όπως Live Remote Proctoring – επιλογή διαθέσιμη από τον προμηθευτή στα αγγλικά (μάθετε περισσότερα εδώ εφόσον μπορείτε να δώσετε την εξέταση στα αγγλικά), διεξαγωγή της εξέτασης σε εξεταστικό κέντρο, μεταφορά των καταβεβλημένων εξέταστρων στο επόμενο έτος ή επιστροφή των εξέταστρων. 

Εδώ είναι οι διαθέσιμες επιλογές: 

Live Remote Proctoring (LRP) το 2022

Το IBLCE θα προσφέρει τις εξετάσεις Μαρτίου/Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2022 μέσω του Live Remote Proctoring στα Αγγλικά, η οποία είναι προς το παρόν η μόνη γλώσσα που προσφέρεται από τον τρίτο προμηθευτή δοκιμών της IBLCE.

Η IBLCE ενέκρινε τη χρήση LRP για το 2022 διοικητικές εξετάσεις IBCLC υπό το φως της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας. Οποιαδήποτε χρήση του LRP για εξετάσεις IBCLC το 2023 και μετά θα υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο.

Όσον αφορά τις επιλογές σας από οικονομικής απόψεως, ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τα στάδια στα οποία πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση, καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες:

Επιλογές από οικονομικής απόψεως για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαρτίου/ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2022 σε περίπτωση αποχώρησης/ ακύρωσης ραντεβού εξέτασης

ΠοιοςΤιΠότε
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι που εγκρίθηκαν για τις εξετάσεις Μαρτίου/Απριλίου 2022 ή Σεπτεμβρίου 2022Μερική αποζημίωση

(50% των τελών που καταβάλλονται)
Υποψήφιοι Μάρτιος/Απρίλιος: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 19 Αυγούστου 2022.

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση για ανάληψη με μερική επιστροφή χρημάτων.
ΑΡΧΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
Υποψήφιοι που δεν είναι ακόμη IBCLC και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Μαρτίου/Απριλίου 2022 ή Σεπτεμβρίου 2022
Αναβολή αμοιβών σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* 

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης το έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών από το παράθυρο εξέτασης.
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Οι υποψήφιοι που επαναβεβαιώνονται με εξέταση και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Μαρτίου/Απριλίου 2022 ή Σεπτεμβρίου 2022
Αναβάλετε τα τέλη σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* και λάβετε παράταση πιστοποίησης για ένα έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις επαναπιστοποίησης κατά το έτος που συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** και 15 L-CERP πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών μετά το παράθυρο εξέτασης.
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι που εγκρίθηκαν για τις εξετάσεις Μαρτίου/Απριλίου 2022 ή Σεπτεμβρίου 2022Πλήρη επιστροφήΥποψήφιοι Μάρτιος/Απρίλιος: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022, με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις**.

Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 19 Αυγούστου 2022, με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις**.

Για να ζητήσετε αναβολή σε εξέταση το 2023, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

**Στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα για την πανδημία COVID-19 στον ιστότοπο του IBLCE η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Οι επιλογές αυτές παρέχονται λόγω της πανδημίας COVID-19 και ισχύουν μόνο για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 2022.

Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τα ζητήματα μετακίνησης που σας αφορούν προσωπικά.

Επιπλέον, παρόλο που οι τοπικοί, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν τη διεξαγωγή της εξέτασης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των ΗΠΑ, το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC κρίνεται θεμελιώδους σημασίας και, συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα όσον αφορά τις τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων.

Η Prometric, ο προμηθευτής του IBLCE για τη διεξαγωγή της εξέτασης, έχει δεσμευτεί να παραμείνει σε συμμόρφωση με τις εντολές των κρατικών αρχών και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και θα ενεργεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των τοπικών κυβερνητικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανατρέξτε εδώ.

Ανατρέξτε εδώ και μελετήστε την Ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης.

Ενημερώθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2021

← Επιστροφή στο Κέντρο πόρων COVID-19