Belangrijke update van 5 november 2020: Nieuws over het afnemen van het IBCLC-examen van maart 2021

Zoals bekend hebben we in deze dynamische tijd met een aantal nieuwe en variabele factoren te maken. De IBLCE probeert daarop in te spelen om zo de ervaring van onze belanghebbenden te verbeteren en het voor u makkelijker te maken om goed geïnformeerd keuzes te kunnen maken op uw traject naar het behalen of behouden van de IBCLC-status.

Zoals reeds eerder meegedeeld, heeft de IBLCE van zijn externe accrediteur in verband met COVID-19 een uitzondering verkregen voor Live Remote Proctoring (online surveillance op afstand,LRP). De accrediteur heeft aangegeven medio november bekend te maken of het in de toekomst mogelijk is om Live Remote Proctoring aan te bieden en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de accrediteur besluit dat LRP ook in de toekomst een mogelijke optie is, dan zal de IBLCE moeten analyseren of dit een werkbare optie is.

Om de IBCLC-belanghebbenden meer informatie te kunnen bieden, waaronder informatie over de mogelijke keuze van de manier van afleggen van het examen en de mogelijkheid om dit bij het aanvragen van het examen aan te geven, verschuift de IBLCE de datum van het examen van maart 2021 en de bijbehorende aanvraagperiode.

Onderstaand de NIEUWE data:

NIEUWE AANVRAAGPERIODE: 8 DECEMBER 2020 – 20 JANUARI 2021
NIEUWE PERIODE VOOR HET AFLEGGEN VAN HET EXAMEN: 27 APRIL – 6 MEI 2021

Deze data KOMEN IN DE PLAATS VAN de eerder aangekondigde periodes voor het aanvragen en afleggen van het IBCLC-examen van maart 2021.

Wij verzoeken om dit in uw agenda aan te passen.

U kunt er zeker van zijn dat de IBLCE bevestigt dat het IBCLC-programma essentieel blijft en dat daarom testcentrumlocaties op ruime schaal beschikbaar zijn.

Hartelijk dank voor uw begrip en erkenning dat de IBLCE zich blijft aanpassen aan veranderende omstandigheden om onze gewaardeerde belanghebbenden in een dynamische omgeving te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

Onze dank voor alles wat u altijd, en vooral in deze tijd, doet ter bevordering van de mondiale volksgezondheid.

Bezoek de website van de IBLCE en het Informatiecentrum voor COVID-19 regelmatig of volg ons op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) voor meer updates over het afleggen van het IBCLC-examen in 2021.

← IBLCE 2020 – Informatiecentrum voor COVID-19