Aktualizacja z 13 grudnia 2022: IBLCE ma przyjemność ogłosić nowy, dynamiczny rejestr IBCLC

(Update as of December 13, 2022: IBLCE is pleased to announce a new, dynamic IBCLC registry — Polish)

Po ukończeniu dużego projektu mającego na celu wykorzystanie dodatkowych funkcji bazy danych IBLCE przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, IBLCE dysponuje nowym, dynamicznym rejestrem, który zapewnia konsultantom IBCLC przydatne narzędzie do weryfikacji ich certyfikacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ten nowy rejestr aktualizuje się w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian w Systemie Zarządzania Poświadczeniami IBLCE. Poprzedni rejestr był aktualizowany tylko dwa razy w roku, w lipcu i styczniu, po uzyskaniu certyfikatu przez nowych konsultantów IBCLC.

  • Konsultanci IBCLC dokonujący ponownej certyfikacji przez punkty CERP mogą teraz korzystać z rejestru w celu weryfikacji certyfikacji w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia wniosku.
  • Konsultanci IBCLC recertyfikowani przez egzamin pojawią się w rejestrze wkrótce po opublikowaniu ich wyników.
  • Nowi IBCLC pojawią się w rejestrze pierwszego dnia certyfikacji (1 stycznia dla osób, które zdadzą egzamin we wrześniu, 1 lipca dla tych, którzy zdadzą egzamin w marcu/kwietniu).

Obejmuje to aktualne daty wygaśnięcia certyfikacji konsultantów IBCLC, którzy pomyślnie przeszli recertyfikację, a także aktualizacje nazwisk po zatwierdzeniu. Twoi klienci lub pracodawcy mogą wyszukać Cię według Twojego imienia i nazwiska, aby podać Twoje imię i nazwisko w Twoim podstawowym języku, jeśli podałeś te informacje, lub numeru uwierzytelniającego (L-#).

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z regionem IBLCE, który Cię obsługuje.

Dla nowych konsultantów IBCLC, którzy uzyskali certyfikat po zdaniu egzaminu we wrześniu 2022 r.: Twoja certyfikacja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. Pojawisz się w nowym Rejestrze IBLCE począwszy od daty rozpoczęcia certyfikacji.

Dla osób, które w 2022 r. przeszły recertyfikację przez egzamin lub punkty CERP: rejestr jest aktualny z nową datą wygaśnięcia.

Nowy rejestr znajdziesz tutaj!

← Powrót do strony zasobów COVID-19