Aktualizacja z 17 grudnia 2021 r.: IBLCE ogłasza nowy plan wyznaczający strategiczne kierunki działania organizacji

(Update as of December 17, 2021: IBLCE Announces New Plan Setting Organisational Strategic Direction — Polish)

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board of Lactation Consultant Examiners®) (IBLCE®) ma przyjemność ogłosić swój nowy, śmiały strategiczny plan rozwoju organizacji do 2025 roku.  IBLCE rozpoczęło powyższy proces pod koniec 2019 roku i mimo niewielkiego opóźnienia ze względu na globalną pandemię, IBLCE z przyjemnością informuje, że ponad 6000 interesariuszy podzieliło się swoim cennym czasem, aby wziąć udział i przekazać bezpośrednie informacje zwrotne w procesie planowania strategicznego. 

Zmieniona Wizja i Misja IBLCE kładą coraz większy nacisk na globalne zdrowie publiczne, jak również na rozwój praktyki zawodowej, potwierdzając, że IBCLC jest ceniona na całym świecie jako najbardziej zaufane źródło certyfikacji specjalistów zajmujących się karmieniem piersią i laktacją.

Dziękujemy każdemu z interesariuszy IBLCE, którzy wzięli udział w tym szczegółowym, ale niezwykle ważnym procesie!  Dostęp do Podsumowania można uzyskać tutaj!

← Powrót do strony zasobów COVID-19