Update vanaf 19 december 2022: IBLCE introduceert inactieve status voor 2023

(Update as of December 19, 2022: IBLCE Introduces Inactive Status for 2023 — Dutch)

Zoals eerder aangekondigd, introduceert de IBLCE op 1 januari 2023 een nieuwe “Inactieve” status, waardoor kandidaten die zich niet op tijd hebben gehercertificeerd, weer in dienst kunnen treden door middel van een examen of door middel van CE-zelfevaluatie en CERP’s.

Beginnend met IBCLC’s die in 2022 zouden hercertificeren, zullen IBCLC’s die niet hercertificeren in het jaar dat hun legitimatiebewijs verloopt, op 1 januari van het volgende jaar automatisch overgaan naar de inactieve status. Bedankt voor het opmerken dat personen niet gecertificeerd zijn als IBCLC’s – en het is hen niet toegestaan om de aanduiding IBCLC achter hun naam of praktijk als IBCLC te gebruiken – terwijl ze in inactieve status zijn.

Om van de status Inactief terug te gaan naar de status Actief, moeten kandidaten:

  • Herplaatsing door IBCLC-onderzoek of door CE Self-Assessment en CERP’s, die voldoen aan alle huidige hercertificeringsvereisten*, in het jaar dat ze de status Inactief hebben
    • Kandidaten moeten solliciteren tijdens de reguliere sollicitatievensters die op de IBLCE-website staan
  • Verdien 15 extra CERP’s**
  • Een vergoeding betalen

* Kandidaten die alleen in 2023 herplaatst worden door middel van een examen, hoeven niet te voldoen aan de vereisten voor Basic Life Support of 250 uur klinische praktijk.
** Kandidaten die herplaatst worden door middel van een examen in 2023, hoeven alleen niet te voldoen om nog eens 15 CERP’s te voltooien.

Inactieve status vervangt Vervallen status. Voorheen konden vervallen kandidaten alleen herplaatst worden door middel van een examen. Kandidaten kunnen nu herplaatst worden door examen of door CERP’s vanuit de inactieve status. Als u zich in maart 2023 heeft aangemeld voor het herplaatsingsexamen maar liever herplaatst door CERP’s, neem dan contact op met de IBLCE-regio die u van dienst is.

← Terug naar de COVID-19-bronnenpagina