Ενημέρωση ανά. 9 Δεκεμβρίου 2021: Ενημερωμένη Λεπτομερής Περίληψη Περιεχομένου Διεθνώς Πιστοποιημένου/ης Συμβούλου Γαλουχίας Διαθέσιμο τώρα

(Update as of December 9, 2021: Updated International Board Certified Lactation Consultant Detailed Content Outline Now Available — Greek)

Ως βέλτιστη πρακτική, οι οργανισμοί πιστοποίησης διενεργούν περιοδικά μια ανάλυση πρακτικής, η οποία καλείται επίσης ανάλυση εργασίας ή μελέτη καθορισμού ρόλου. Η ανάλυση πρακτικών εξυπηρετεί ως βάση για την εξέταση πιστοποίησης. Η ανάλυση πρακτικών διεξάγεται από ειδικούς επί του αντικειμένου (ΕΕΑ) σε συνεννόηση με έναν ειδικό ψυχομετρικής και ενημερώνεται από εκτεταμένες συνεισφορές από τον πληθυσμό των πιστοποιημένων συμβούλων μέσω λεπτομερούς έρευνας ή έρευνας ανάλυσης πρακτικής. Ο Διεθνώς Πιστοποιημένος/η Σύμβουλος Γαλουχίας – International Board Certified Lactation Consultant®, ή IBCLC®, είναι ένα πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας πιστοποιητικό, που το κατέχουν σε 125 χώρες πάνω από 33.000 επαγγελματίες, με διαφορετικά υπόβαθρα, γλώσσες και κουλτούρες.

Τον Ιούλιο του 2018, το IBLCE συνέστησε μια ομάδας εργασίας ανάλυσης διεθνών πρακτικών, με πρόεδρο την Christina Porucznik, Ph.D., MSPH, μια επιδημιολόγο και έμπειρη ερευνήτρια του θηλασμού.

Τον Αύγουστο του 2018, το IBLCE εξέδωσε μια δημόσια πρόσκληση για την στρατολόγηση μελών για την ομάδα εργασίας, και επιλέχθηκαν μέλη ομάδας εργασίας που αντικατοπτρίζουν τον πληθυσμό των πιστοποιημένων IBCLC. Η πρόεδρος, ο ειδικός ψυχομετρικής και δώδεκα άτομα από όλο τον κόσμο που εκπροσωπούν την ποικιλομορφία της κοινότητας IBCLC, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση τον Μάρτιο του 2019.

Η ομάδα εργασίας προχώρησε σε μια επίπονη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς στη Συνοπτική Παρουσίαση της Ανάλυσης Πρακτικών, της οποίας τον σύνδεσμο θα βρείτε παρακάτω, και η έρευνα για την ανάλυση πρακτικών δημοσιεύτηκε σε όλες τις τρέχουσες γλώσσες IBCLC και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IBLCE. Η έρευνα οδήγησε σε περισσότερες από 4.000 απαντήσεις, με το 54% να προέρχεται από την περιοχή της Αμερικής και του Ισραήλ, το 27% από την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και το 19% από την περιοχή της Ασίας, του Ειρηνικού και της Αφρικής. Από τις έρευνες λήφθηκαν δεδομένα έρευνες σε 17 γλώσσες.

Εξαιτίας της εμφάνισης της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 και των συζητήσεων σε ορισμένα μέρη του κόσμου σχετικά με τη χρήση της έμφυλης γλώσσας, στην έρευνα ανάλυσης πρακτικών και στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν συμπεριλήφθηκαν ειδικές προαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Οι ΕΕΑ εξέτασαν προσεκτικά αυτά τα δεδομένα και εξέτασαν επίσης τη χρήση της γλώσσας στη διεθνή σκηνή, δεδομένης της πραγματικά παγκόσμιας παρουσίας του IBCLC. Δείτε, π.χ. το Global Breastfeeding Collective.

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από πάνω από 4.000 ερωτηθέντες της έρευνας, και σε συνεννόηση με την επαγγελματική ομάδα ψυχομετρικής και με τη συμβολή ειδικών επί του αντικειμένου, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε μια Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου που θα τεθεί σε ισχύ για τη διαχείριση των εξετάσεων IBCLC από το 2023 κι μετά.

Αποκτήστε πρόσβαση στη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου για το 2023 κι μετά. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα πορίσματα και τη διαδικασία.

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19