Opdatering pr. 9. december 2021: Opdateret detaljeret gennemgang af International Board Certified Lactation Consultant (ammekonsulent certificeret af en international komité) Nu tilgængelig

(Update as of December 9, 2021: Updated International Board Certified Lactation Consultant Detailed Content Outline Now Available — Danish)

Som bedste praksis udfører certificeringsorganisationer regelmæssigt en praksisanalyse, også kaldet en jobanalyse eller rolleafgrænsningseksamen.  Praksisanalysen udgør grundlaget for en certificeringseksamen. Praksisanalysen udføres af eksperter i samråd med en psykometriker, og der anvendes omfattende input fra certificerede personer via en detaljeret undersøgelse eller en praksisanalyseundersøgelse. Mere end 33.000 fagpersoner i 125 lande med forskellige baggrunde, sprog og kulturer har nu den globale certificering International Board Certified Lactation Consultant®, eller IBCLC®.

I juli 2018 nedsatte IBLCE en international ekspertgruppe med ansvar for praksisanalyse under ledelse af Christina Porucznik, ph.d., MSPH, en epidemiolog og erfaren forsker i amning.

I august 2018 udsendte IBLCE en offentlig erklæring med henblik på at rekruttere medlemmer til denne ekspertgruppe. Disse medlemmer blev udvalgt med henblik på at afspejle de certificerede IBCLC-personer. Formanden, psykometrikeren og tolv personer fra hele verden, der repræsenterer mangfoldigheden i IBCLC-fællesskabet, afholdt deres første møde i marts 2019.

Ekspertgruppen gennemførte en møjsommelig proces, der er beskrevet nærmere i resuméet af praksisanalysen (se link nedenfor), og praksisanalyseundersøgelsen blev gennemført på alle aktuelle IBCLC-sprog og delt via IBLCE’s sociale medier. Undersøgelsen resulterede i over 4.000 besvarelser med 54 % fra Nord- og Mellemamerika samt Israel (AMS), 27 % fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika (EUME) og 19 % fra Asien og Stillehavsområdet samt Afrika (APA). Der blev modtaget besvarelser på undersøgelsen på 17 sprog.

Grundet starten af den globale COVID-19-pandemi og debat i visse dele af verden omkring brugen af kønsspecifikt sprog blev specifikke valgfrie spørgsmål om disse emner inkluderet i praksisanalyseundersøgelsen og de indsamlede data. Eksperterne gennemgik omhyggeligt disse data og overvejede også sprogbrug på den internationale scene i betragtning af IBCLC’s globale tilstedeværelse. Se f.eks. det globale amningskollektiv.

Processen, der anvendte data fra mere end 4.000 adspurgte samt input fra fagpersonerne på det psykometriske team og andre eksperter, resulterede i en detaljeret gennemgang af indhold, som vil træde i kraft for IBCLC-eksamensadministrationerne i 2023 og fremover.

Få adgang til den detaljerede gennemgang af indhold i 2023 og fremover. Du kan også læse mere om resultaterne og processen.

← Tilbage til COVID-19 ressource side