ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24ης Ιουλίου 2020: Πώς να ελέγξετε αν ανανεώνετε επιτυχώς την πιστοποίησή σας μέσω μορίων CERP

Αν υποβάλατε αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω μορίων CERP, μπορείτε να ελέγξετε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πιστοποιήσεων του IBLCE αν η πιστοποίησή σας έχει ανανεωθεί επιτυχώς.

Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση της αίτησής σας:

  1. Συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πιστοποιήσεων εδώ.
  2. Κάντε κλικ στο «My Credentials» (Οι πιστοποιήσεις μου) στο μενού αριστερά.
  3. Θα ξέρετε ότι η αίτηση επαναπιστοποίησής σας έγινε δεκτή αν η κατάστασή σας είναι «Certified» (Πιστοποιημένος(-η)) και η ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης είναι «2025-12-31».

Αν επιθυμείτε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να μάθετε πώς γίνεται εδώ.

Ως IBCLC, διαθέτετε ήδη λογαριασμό. Μην δημιουργήσετε καινούριο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολία πρόσβασης στον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής σας.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19