AŽURIRANJE od 12. lipnja 2020.: Provjerite status svoje prijave

Ako ste se prijavili za polaganje ispita u rujnu 2020. ili recertifikaciju CERP bodovima, hvala vam! 

Možda ćete moći pronaći odgovore na pitanja o statusu svoje aplikacije ako se prijavite na IBLCE-ov novi mrežni sustav upravljanja vjerodajnicama. Za pristup tom sustavu slijedite upute u nastavku. 

IBLCE će sredinom lipnja početi slati e-poruke s potvrdom kandidatima kojima je odobreno pristupanje ispitu u rujnu 2020. Kako se novi kandidati budu prihvaćali, tako će nastaviti slati potvrde na tjednoj bazi. Provjerite je li točna adresa e-pošte koju imate u evidenciji s IBLCE-om. U nastavku možete vidjeti i upute za ažuriranje svoje adrese e-pošte. 


Kako mogu provjeriti status svoje prijave za ispit koji će se održati u rujnu 2020.? 

Status svoje prijave možete vidjeti prijavom na svoj račun preko IBLCE-ovog mrežnog sustava upravljanja vjerodajnicama

Ako vaša prijava nije potvrđena, vidjet ćete obavijest s dodatnim informacijama na svojoj početnoj stranici. Pričekajte primitak e-pošte zaposlenika IBLCE-a. Možda budu potrebne dodatne informacije ili dokumentacija. 

Ako ne vidite obavijest prilikom prijave, možete provjeriti status svoje prijave klikom na „Apply for an Exam“ („Prijavi se za ispit“) na bočnoj traci (prikazano ovdje). 

Ako je status vaše prijave „pending results“ („čekaju se rezultati“) ili „confirmed“ („potvrđen“), u tom trenutku više ne morate ništa učiniti. IBLCE će vam u srpnju poslati e-poruku s informacijama o zakazivanju termina ispita.


Kako mogu vidjeti/ispisati potvrdu o plaćanju? 

Svojoj potvrdi o plaćanju možete pristupiti prijavom na svoj račun preko IBLCE-ovog mrežnog sustava upravljanja vjerodajnicama

Nakon što se prijavite, idite na „My Purchases“ („Moje kupnje“). Pronađite uplatu za koju želite vidjeti potvrdu i kliknite „View“ („Prikaži“) pokraj te uplate. S tog zaslona možete i ispisati kopiju.


Kako mogu ažurirati adresu e-pošte koja je povezana s mojim IBLCE računom? 

Da biste ažurirali svoju adresu e-pošte, prijavite se u IBLCE-ov novi mrežni sustav upravljanja vjerodajnicama s adresom e-pošte koju ste registrirali pri IBLCE-u. 

Nakon što se prijavite, vidjet ćete svoju adresu e-pošte u gornjem desnom kutu. Kliknite na to kako biste dobili padajući izbornik. Odaberite „Profile“ („Profil“), pa „Update Profile“ („Ažuriraj profil“). Tada ćete moći promijeniti svoju adresu e-pošte onom adresom koja je najbolja za primanje IBLCE-ovih e-poruka. 

Ne otvarajte novi račun ako ga već imate! Ako trebate ponovo postaviti lozinku, ovdje možete vidjeti kako to učiniti. 


* Napomena: Ako ste ispit prijavili na jeziku koji nije engleski, španjolski ili njemački, može doći do kašnjenja od trenutka kad podnesete prijavu i kada se ona pojavi u mrežnom sustavu za upravljanje vjerodajnicama. Hvala na strpljenju! 

Ako imate poteškoća s bilo kojim od navedenih koraka, obratite se uredu IBLCE-a nadležnom za vašu lokaciju

← IBLCE-ov resursni centar u pogledu bolesti COVID-19 za 2020