ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 Ιουνίου 2020: Το ηλεκτρονικό μήνυμα της Prometric σχετικά με τον προγραμματισμό ραντεβού απεστάλη κατά λάθος στους υποψηφίους για την εξέταση IBLCE – Παρακαλούμε αγνοήστε το! 

Στις 15 Ιουνίου 2020, κάποιοι από τους υποψηφίους της εξέτασης IBCLC Μαρτίου/Απριλίου 2020 έλαβαν από την Prometric ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, που τους καλούσε να προγραμματίσουν το ραντεβού τους. Το μήνυμα αυτό, μια γενική ανακοίνωση για διάφορους εξεταζόμενους, απεστάλη κατά λάθος από την Prometric. Δεν λάμβανε υπόψη τις ειδικές προϋποθέσεις για το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC και δεν προοριζόταν για τους υποψηφίους IBCLC.  

Όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εξέταση IBCLC θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό του ραντεβού τους στη διάρκεια του Ιουλίου – Αυγούστου 2020.  

Σας παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε προς το παρόν με την Prometric ή το IBLCE για να προγραμματίσετε την εξέτασή σας!  

Περαιτέρω ενημερώσεις θα αναρτώνται εδώ, στο Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 αμέσως μόλις καθίστανται διαθέσιμες.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19