AKTUALIZACJA na dzień 17 lipca 2020 r.: Przypominamy: Nowe informacje na temat Live Remote Proctoring (zdalnego nadzoru na żywo, LRP) oraz ośrodka egzaminacyjnego w Centrum zasobów na temat COVID-19

W opracowanym przez IBLCE Centrum zasobów na temat COVID-19 pojawiły się nowe informacje dotyczące egzaminu IBCLC organizowanego w 2020 r.! Wiadomości potwierdzające zakwalifikowanie się na egzamin zostaną rozesłane do kandydatów w lipcu i sierpniu, zaś niniejsza informacja ma pomóc kandydatom wybrać optymalny dla siebie termin egzaminu, uwzględniając indywidualną sytuację.

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:   

Jak zawsze, w przypadku pytań dotyczących konkretnej sytuacji, prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta. Odpowiedni dla siebie oddział IBLCE kandydaci mogą znaleźć tutaj.

← IBLCE 2020 Centrum zasobów COVID-19