Ažuriranje od 8. srpnja 2022.: Konačno ažuriranje certifikata za 2021

(Update as of July 8, 2022: Final 2021 Certificate Update — Croatian)

Dovršeno je slanje IBCLC ispita i recertifikacije CERP-ovih certifikata iz rujna 2021. Preko 6000 certifikata poslano je poštom i na putu su za IBCLC-ove diljem svijeta!

Imajte na umu da se ovi certifikati šalju diljem svijeta poštom i da vrijeme isporuke može varirati. Proteklih godina nekim je potvrdama trebalo više od šest tjedana da stignu, čak i bez potencijalnih kašnjenja zbog pandemije. Hvala vam na strpljenju – certifikati stižu!

Kao što je navedeno u prethodnim ažuriranjima, IBLCE se još uvijek suočava s učincima COVID-19 kao kao i problema s opskrbnim lancem, koji su zahtijevali promjene u postupku slanja certifikata i doveli do produženja vremenskog okvira za slanje certifikata. Sada kada su objavljeni konačni IBCLC certifikati za 2021., obratit ćemo pažnju na certifikate s IBCLC ispita u ožujku/travnju 2022. Nastavit ćemo objavljivati ​​ažuriranja o statusu ovih certifikata na IBLCE COVID-19 Resursnom centru. Kandidati koji su položili ispit u ožujku/travnju 2022. mogu pronaći druge metode provjere svoje certifikacije ili ponovne certifikacije ovdje.

Razumijemo da su certifikati važni za vas kao IBCLC i IBLCE marljivo radi na tome da ih osigura kao priznanje za vaša postignuća čim to bude moguće u ovom vremenu poremećaja.

← Povratak na stranicu resursa COVID-19