Ενημέρωση από τις 9 Ιουλίου 2021: Περισσότερες ειδήσεις θα έρθουν σύντομα για τον Απρίλιο / Μάιο και Σεπτέμβριο 2021 IBCLC Examination Calidates

(Update as of July 9, 2021: More News Coming Soon for April/May and September 2021 IBCLC Examination Candidates — Greek)

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η IBLCE θα αρχίσει να στέλνει μηνύματα εξουσιοδότησης εξέτασης τον Ιούλιο σε εγκεκριμένους υποψηφίους IBCLC Σεπτεμβρίου 2021.

Επιπλέον, το IBLCE θα έχει σύντομα ενημερώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των αποτελεσμάτων εξετάσεων IBCLC Απριλίου / Μαΐου 2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες σύντομα. Συνεχίστε να ελέγχετε το Κέντρο πόρων IBLCE COVID-19 και ακολουθήστε το IBLCE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) για περαιτέρω ενημερώσεις.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19