Posodobitev od 30. septembra 2022: Rok za ponovno certificiranje s strani CERP je podaljšan do 31. oktobra 2022

(Update as of September 30, 2022: The Deadline to Recertify by CERPs Is Extended to October 31, 2022 — Slovenian)

Ker je to prvo leto, ko se lahko kandidati ponovno certificirajo pri CERP s samoocenjevanjem CE, je IBLCE podaljšal rok za ponovno certificiranje, samo za enkrat, za kandidate, ki bodo ponovno certificirali leta 2022. Kandidati, ki morajo leta 2022 obnoviti poverilnico IBCLC zdaj Do 31. oktobra se lahko prijavite za ponovno certificiranje s strani CE Self-Assessment in CERPs.

IBCLC lahko še naprej opravljajo samoocenjevanje CE in pridobijo CERP ves oktober, dokler so izpolnjene vse zahteve pred oddajo vloge in najpozneje do 31. oktobra. Kandidati, ki so zaprosili za podaljšanje ponovnega certificiranja zaradi izrednih okoliščin v skladu z pravilniku IBLCE se lahko odločijo, da bodo opustili svojo zahtevo, če bodo zdaj lahko izpolnili zahteve za ponovno certificiranje do novega roka.

Od IBCLC se zahteva, da opravijo samoocenjevanje CE, da ugotovijo svoje kompetence na podlagi trenutnega Orisa podrobne vsebine IBCLC. IBCLC, ki ponovno pridobijo certifikat v letu 2022, morajo nato predložiti vsaj 7 od zahtevanih skupno 75 CERP z uporabo študijskih področij, navedenih v njihovem prilagojenem načrtu profesionalnega razvoja (PPDP), ustvarjenem s samoocenjevanjem CE. CERP, ki so bili opravljeni pred opravljanjem samoocenjevanja CE, se lahko uporabijo za zahteve PPDP, če so v skladu z opredeljenimi področji študija. Več o ponovnem certificiranju tukaj.

Prijavite se lahko v spletnem sistemu za upravljanje poverilnic IBLCE v angleščini, nemščini in španščini tukaj. Prijave prek spletnega obrazca najdete v vseh drugih jezikih na vaši jezikovni strani.

Če imate vprašanja o vaši specifični situaciji, se obrnite na lokacijo IBLCE, ki vam nudi pomoč.

← Nazaj na COVID-19 Stran z viri