Ažurirano od 9. rujna 2021 .: ponovna potvrda podsjetnika CERP -a

(Update as of September 9, 2021: Recertification by CERPs Reminders–Croatian)

Ostala su samo tri tjedna za ponovnu certifikaciju od strane CERP -a – ako se trebate ponovno certificirati, dovršite svoju prijavu do 30. rujna 2021. Saznajte više o ponovnoj certifikaciji od strane CERP -a ovdje.

Kandidati se mogu prijaviti u internetski sustav upravljanja vjerodajnicama IBLCE -a na engleskom, njemačkom i španjolskom. Aplikaciju možete pronaći na svim drugim jezicima IBLCE -a na svojoj jezičnoj stranici.

Ako ste podnijeli zahtjev za ponovnu certifikaciju od strane CERP -a, možete provjeriti u mrežnom sustavu za upravljanje vjerodajnicama IBLCE -a da vidite jeste li uspješno izvršili ponovnu certifikaciju. Saznajte kako ovdje.

← Povratak na stranicu resursa COVID-19