Aktualizacja z 9 września 2021 r.: Ponowna certyfikacja przez CERPs Reminders

(Update as of September 9, 2021: Recertification by CERPs Reminders–Polish)

Pozostały tylko trzy tygodnie do ponownej certyfikacji przez CERP – jeśli masz zamiar dokonać ponownej certyfikacji, wypełnij wniosek do 30 września 2021 r. Dowiedz się więcej o ponownej certyfikacji przez CERP tutaj.

Kandydaci mogą składać wnioski w systemie zarządzania poświadczeniami online IBLCE w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Możesz znaleźć aplikację we wszystkich innych językach IBLCE na swojej stronie językowej.

Jeśli złożyłeś wniosek o ponowną certyfikację przez punkty CERP, możesz sprawdzić w internetowym systemie zarządzania poświadczeniami IBLCE, aby sprawdzić, czy pomyślnie przeszedłeś recertyfikację. Dowiedz się, jak tutaj.

← Powrót do strony zasobów COVID-19