ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1ης Ιουλίου 2020: Προγραμματισμός ραντεβού για τις εξετάσεις του 2020 τις επόμενες εβδομάδες

Όπως ανακοινώθηκε στο Ενημερωτικό ηλεκτρονικό σεμινάριο του IBLCEτο οποίο διεξήχθη στις 8 Μαΐου 2020, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις IBCLC του 2020 θα μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

Το IBLCE θα αποστείλει τα ηλεκτρονικά μηνύματα έγκρισης συμμετοχής πρώτα στους υποψηφίους για την επαναπρογραμματισμένη εξέταση Μαρτίου/Απριλίου 2020. Εφόσον η διεξαγωγή της εξέτασης Μαρτίου/Απριλίου έπρεπε να αναβληθεί, οι υποψήφιοι που είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή για τη συγκεκριμένη εξέταση θα προγραμματίσουν πρώτοι το ραντεβού τους. Στη συνέχεια, θα αποσταλούν σύντομα ηλεκτρονικά μηνύματα έγκρισης συμμετοχής και στους υποψηφίους για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2020.

Λάβετε υπόψη ότι η αποστολή των μηνυμάτων θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στη διάρκεια αρκετών εβδομάδων. Αν δεν λάβετε το δικό σας μήνυμα και ακούτε ότι άλλοι υποψήφιοι το έχουν λάβει ήδη, σας παρακαλούμε να μην επικοινωνήσετε αμέσως με το IBLCE μπορεί το δικό σας να είναι ακόμα στον δρόμο!  

Όπως σας ενημερώσαμε πρωτύτερα, δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο προμηθευτή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αν δεν λάβετε πρώτα το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στις εξετάσεις από το IBLCE. Αν επικοινωνήσετε μαζί του χωρίς να έχετε λάβει το μήνυμα έγκρισης συμμετοχής, πιθανώς να προκληθεί σύγχυση αναφορικά με τον προγραμματισμό των ραντεβού και να αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα.

Το IBLCE θα αναρτά τακτικά ενημερώσεις στο Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 μόλις ξεκινήσει η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους υποψηφίους. Ελέγχετε τακτικά για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19